Nya Unikum – enklare, smartare, smidigare

 • För:
 • Alla,
 • Förskola,
 • Grundskola
 • Bedömning
 • Blogg
 • IUP

Under vintern och våren har en rad stora och viktiga saker fallit på plats inom IT och skola – som gör en stor skillnad för alla oss som använder webbverktyg i lärandet. I samband med Skolstart och vidare under höstterminen så kommer därför en rad viktiga förenklingar och nyheter i Unikum.

OBS: Alla skolor bör fundera på hur de vill förenkla  – se längst ned i denna artikel på exempel.
Förskolor kommer kunna dra nytta av nyheterna, men påverkas ju inte på samma sätt av Björklunds förenklingar.

Nedan beskriver vi bakgrunden, nyheter som kommer, och hur det påverkar er användare och era skolor. Vi kommer komma med mer specifik information om de enskilda nyheterna här under ”På gång” efter hand.

Viktiga händelser ger spännande nytt läge

I februari kom Björklunds förslag om minskat arbete kring skriftliga 

NyaU-lägeomdömen och IUP, som i praktiken väntas gälla redan från hösten. Under våren kom Skolverket med rapporter som visade att antalet lärplattor och En-till-en-datorer nu börjar nå kritisk massa i många förskolor och skolor. Till sist har smidigare inloggning med hjälp av Skolfederation fått ett brett genomslag över hela landet, och statens upphandlingssamordning via Kammarkollegiet tecknat ramavtal som innebär att molntjänster som t.ex. Google Apps och Google Drive kan användas för fullt i skolor över hela landet.

Nya Unikum – enklare, smartare och smidigare

Totalt sett är vi nu i ett nytt spännande läge i Skolsverige, med nya möjligheter att på allvar dra nytta av samarbetsverktyg på webben i lärandet. För oss på Unikum är det goda nyheter, eftersom det innebär möjligheter att förenkla och göra smartare funktioner för alla er som använder Unikum. Från Skolstart och vidare under hösten kommer därför flera viktiga förändringar som kommer alla användare till godo. Totalt sett blir det ett nytt och kul läge – och därför tänker vi på det nya som Nya Unikum.

NyaU-delar

Bland de viktiga nyheterna som kommer från Skolstart och framåt under hösten finns:

Enklare att använda

 • Tydligare navigation
 • Färre under-flikar
 • Finare och tydligare visning av planeringar, lärloggar mm

 Smartare stöd

 • Smartare utvecklingssamtal – tydligare och enklare att förbereda, och som underlättar elevledda utvecklingssamtal
 • Bedömningsstöd för kunskapskravens tabeller – som drar nytta av det formativa underlaget i lärloggar och planeringar
 • Tydliga kunskapsöversikter för elev och föräldrar
 • Stöd för utredningar och åtgärdsprogram

 Smidigare systempussel

 • Stöd för smidigare inloggning med Skolfederation
 • Smidig och fin länkning till elevarbeten i Google Apps, på YouTube, i Dropbox mm
 • Enklare navigation till externa verktyg

Steg för steg så kommer mer info här under ”På gång”.

Nu då – vad behöver ni tänka på nu i er skola?

Nyheterna innebär en rad möjligheter att spara tid och utveckla metoder. Varje skola och kommun bör fundera på hur ni vill göra.

Förenkla kring utvecklingssamtal och IUP?

Skall vi ta bort fliken Skriftliga omdömen i vår mall för Utvecklingsplanen? I Unikum kommer en ny fin kunskapsöversikt för föräldrar och elever, som drar nytta av de bedömningar ni ändå gjort. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet.

Smidigare summativ bedömning – med bedömningsstöd?

Skall vi dra nytta av det nya Bedömningsstödet – och hoppa över att göra egna ämnesmatriser? Det nya bedömningsstödet innehåller tabellerna med kunskapskraven, och ger er tillgång till underlaget och redan gjord formativ bedömning i form av de planeringar och lärloggar som eleverna jobbat med.

Bättre utvecklingssamtal?

I Unikum kommer det finnas en fin vy som samlar det som behövs för Utvecklingssamtalet – inklusive de elevarbeten som ni vill lyfta fram. Eftersom ni inte kommer behöva göra en massa skriftliga omdömen inför samtalen så finns goda möjligheter till elevledda utvecklingssamtal.

Flera av er har också börjat lägga utvecklingssamtalen till början av terminen, och drar på så vis nytta av bedömningsarbete som gjorts i slutet av föregående termin.

Vi ses!
Vi på Unikum