Nytt under Kunskaper – nu kommer tabellerna …

 • För:
 • Alla,
 • Förskola,
 • Grundskola
 • Bedömning

Nu har Skolverkets nya stödmaterial kring utvecklingsplaner kommit, och vi börjar bli klara med de nya funktionerna för de ”blå tabellerna” med Skolverkets kunskapskrav.  I veckan kommer vi därför börja släppa flera viktiga nyheter under Kunskaper. Vi släpper det hela steg för steg för att ni så tidigt som möjligt skall kunna få del av funktionerna, och för att vi skall kunna få er feedback så snabbt som möjligt. Först ut är:

Kunskapsöversikter á la SkolverketKunskaper-elev-mini

Varje elev har en kunskapsöversikt som är utformad i linje med Skolverkets nya stödmaterial – och utökad med bra saker som en webbtjänst kan göra men som Skolverket inte kan med pappersblanketter. Den första versionen av Kunskapsöversikten kunde ni se redan i somras, men nu är den polerad och förenklad ytterligare. Grundidén är att elever och lärare som vill se de senaste aktuella ämnesvisa bedömningarna helt enkelt går till Kunskaper. I korthet

 • I linje med Skolverkets stödmaterial för ämnesvisa bedömningar.
 • Översiktlig omdöme samt kommentarer och utvecklingsområden.
 • Elever och föräldrar når Kunskapsöversikten direkt från Samtals-vyn inför utvecklingssamtalet.

Smidigare massuppdatering av bedömning

mass

Ämneslärare behöver effektiva funktioner för att uppdatera sina bedömningar för många elever i de klasser de jobbar med.  Vi släppte en första version av stödet för mass-uppdatering av bedömningar i somras, och nu har vi fått in feedback och förslag på hur vi skall kunna förbättra och förenkla detta.

Nytt är bland annat enklare navigation – lärarna gör bedömningar direkt under modulen Kunskaper, och se precis var som är publicerat för elever genom ”Visa elevvy”. Det är också tydligare val och knappar – t.ex. ”Publicera mina utkast” som spar många klick.

Vi har också gjort så att funktionen för massuppdatering till många elever både kan hantera ny kommentar som ersätter befintliga, och att göra kommentar som läggs efter valda elevers befintliga kommentarer. Dessutom kan man göra mass-uppdatering av Visad kunskap i krav-tabellerna för flera elever samtidigt för de som valt att aktivera kravtabellerna för år 4-9 (se nedan).

Smygtitt på ”blåa tabellerna”

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Det som nu kommer är smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga ”blå tabeller” inbyggda i Unikum – för de skolor som aktiverar denna funktion. Vi släpper först en förenklad ”smygtitt” som bara lärare kan se (inte elever och föräldrar), och inom några veckor kan sedan elever och föräldrar se tabellerna för de skolor som aktiverar funktionerna. Målsättningen med de blå kravtabellerna under Kunskapper är

 • Enklare och effektivare för ämneslärare: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Spara tid: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Styrd publicering: Lärarnas bedömningar syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt
 • Både grundskola och grundsär

matris-tabell

OBS – tabellerna måste aktiveras av skoladministratör

 • Valfritt: Skolor kan välja om de vill jobba med de blå kravtabellerna eller ej.
 • Aktivera: En skoladministratör behöver aktivera ”blå tabellerna” för att de skall kunna ses. Det görs genom att gå till fliken Moduler under Admin och välja ””Visa kravtabeller för år 4-9”.
 • Smygtitt nu: Under de första veckorna är det endast lärare som ser de blå tabellerna med kunskapskraven. Därefter kommer de synas även för elever i skolår 4 till 9 och deras föräldrar – men bara för de skolor som aktiverat denna funktion genom att en Skoladministratör kryssat detta på Modul-sidan.
 • År 1-3 kommer: Till en början kan lärare endast se kravtabellerna för elever år 4-9. År 1-3 kommer senare.

Därefter

Under de kommande veckorna kommer vi släppa ytterligare viktiga funktioner under Kunskaper. Exempel på detta är:

 • Tabeller synliga för elever och föräldrar
 • Trimmad utskrift
 • Se samlad vy av underlag från planeringar och lärloggar mm

 

Vi hörs snart igen!
//Vi på Unikum