Bättre medarbetarsamtal med förberedelser i Unikum?

  • För:
  • Alla,
  • Förskola,
  • Grundskola
  • Blogg
  • Planering

Karin trivdes på jobbet. Hon älskade kontakten med barnen, hon hade trevliga och roliga kollegor och en bra chef. Men när det var dags för medarbetarsamtal kände hon sig ofta osäker. Hon tyckte att det var svårt att i samtalet riktigt få fram hur hon arbetade och hur väl allting fungerade och ofta kändes det som att hon inte hade kunnat förmedla hur mycket hon faktiskt bidrog till organisationen. Hon visste inte hur hon skulle förbereda sig för att det skulle kännas bättre och därför förberedde hon sig ofta inte alls. Hon lät chefen leda samtalet och svarade i stort sett bara på hennes frågor.

Hösten 2011 bad chefen alla medarbetare att använda sig av ett nytt verktyg inför samtalen. Karin tyckte först att det lät väldigt krångligt och formellt och hon kände mest att det skulle ta mycket tid i anspråk. Tid som hon istället kunde ha ägnat åt barnen. Tre dagar innan sitt samtal satte hon sig i alla fall ner och tittade igenom de frågor som chefen hade formulerat och hon blev positivt överraskad. Frågorna gjorde det plötsligen väldigt enkelt för henne att tänka till kring vad hon var bra på och hur hon bidrog till den pedagogiska utvecklingen på avdelningen. Det tog inte alls lång tid för henne att skriva ner svar på frågorna och när det var gjort kände hon sig riktigt nöjd. Hon hade till och med en hel del frågor som hon ville diskutera med chefen.
Samtalet gick väldigt bra. Karin pratade mycket mer än hon brukade och det var inte bara chefen som ställde frågor. Karin kände att chefen verkligen lyssnade och dokumenterade och det kändes tryggt att allt det som hon hade formulerat nu fanns kvar till nästa samtal. Inte bara i en pärm på chefens kontor utan även tillgängligt i för henne själv i datorn hemma och på jobbet. När hon lämnade samtalet kändes det som att hon hade fått berätta om hur hon arbetade och vad hon verkligen bidrog med på avdelningen och det kändes som att chefen hade sett henne på ett annat sätt än tidigare.Karin trivdes nu ännu bättre på jobbet och hade en skön känsla av att chefen faktiskt såg och förstod hennes ansträngningar för att göra ett bra jobb.

 

Karin skulle kunna vara en av Anna Brügge Josefssons medarbetare. Anna är förskolechef i Mölndals kommun och ansvarig för ett 60-tal medarbetare. Hon ser Unikums verktyg som ett fantastiskt sätt för medarbetarna att tänka igenom sin pedagogiska roll. De kommer väl förberedda till samtalen och det är därför lättare att hålla fokus. Det som sagts vid ett samtal finns också kvar till nästa samtal och det är lätt för både Anna och medarbetaren att snabbt uppdatera sig och koppla det nya samtalet till det som sagts tidigare. För Anna är det bra att hon kan göra denna uppdatering oavsett var hon är. Informationen finns alltid tillgänglig eftersom man kommer åt den via webben på sin iPad, sin hemmadator eller på jobbet.

Anna upplever att medarbetarna i allmänhet har varit väldigt nöjda med verktyget. Vissa upplevde i början att det gav merarbete och att det var svårt att sätta ord på sina pedagogiska mål. Anna kan dock efter ganska kort tid se en kvalitetsmässig utveckling av samtalen, eftersom medarbetarna och hon själv verkligen måste tänka till kring frågeställningar som har med pedagogik och organisationen att göra. Uppslutningen kring verktyget är stort och hon upplever att många medarbetare använder sig av verktyget aktivt.

Anna fick på egen hand formulera frågeställningarna, eftersom hennes tidigare kollega blivit sjukskriven. Hon utnyttjade då banken i Unikum för att se hur andra skolor hade formulerat frågeställningar och hon fick även hjälp av Kristofer Skogholm som är skolutvecklare i Mölndals stad. ”Det var aldrig krångligt”, säger Anna då vi talas vid i telefon. Hon ser det också som en härlig utmaning att vässa frågorna i frågeformuläret till kommande samtal. Att ha en tydlig och lättillgänglig IUP på varje medarbetare är bara positivt, menar hon.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Brügge Josefsson
Förskolechef
Lackarebäcks förskola
Enerbackens förskola
Ormås förskola
Svejserdalens förskola
Tonvillans förskola
031-315 96 02
0707-69 06 22
anna.brugge.josefsson@molndal.se

 

Vid Pennan
Stina Uddman, Höör