Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Tydlig användarinfo till alla vid skolstart

Under året har vi samlat in synpunkter från många av er kring information, personuppgiftspolicy och villkor för användare. Denna information visas för nya användare första gången de loggar in, och när informationen uppdaterats t.ex vid läsårsstart. Bakgrunden är Dataskyddsförordningens / GDPR-s krav på er personuppgiftsansvariga på att informera era användare om de verktyg de använder, och om hur deras personuppgifter bearbetas.

Nu har vi börjat arbeta med de förbättringar ni efterfrågat, och målet är:

  • Enklare och tydligare info för alla användare
  • Informationen anpassad specifikt för elever, vårdnadshavare, personal och administratörer.
  • Tydligt att det är ni som huvudmän som bestämmer hur era uppgifter ska hanteras.
  • Inget krav på att acceptera Unikums villkor för elever, vårdnadshavare eller lärare.
  • Tydligare vad som gäller för de som hanterar mycket personuppgifter: administratörer, observatörer och rektorer.

Förbättringen innebär att ni som Personuppgiftsansvariga får en viktig sak på köpet: Bekräftelse från varje enskild användare om att de tagit del av information om hur deras personuppgifter bearbetas loggas automatiskt, med datum och tid. På så vis kan ni vid behov visa att ni uppfyllt er skyldighet att informera.

Tack alla ni som bidragit i arbetet, vi förbereder nu att inför skolstart släppa den uppdaterade informationen. För användaren kommer den nya informationen dyka upp i samband med inloggning vid skolstart.

Ännu enklare BankID-inlogg till Familj – som Swish

Vi har samlat in synpunkter från vårdnadshavare, och de har varit tydliga: majoriteten vill ha enkel, smidig och säker inloggning till Familj-appen, direkt med Mobilt BankID. Detta är viktiga synpunkter, eftersom vårdnadshavare som tyckt att det är för krångligt att gå via kommunens inloggningsportal helt enkelt inte loggar in alls. En vanlig synpunkt är att ”det ska vara lika smidigt som med Swish”.

Därför arbetar vi nu för fullt med att att göra inloggningen till Unikum Familj ännu smidigare, med Mobilt BankID som standardmetod. Det kommer även framöver gå att logga in via kommunens inloggningsportal. Det blir viktigt för vårdnadshavare som inte använder vanligt personnummer, och som därför inte kan logga in med Mobilt BankID. Standard-metoden blir dock Mobilt BankID. Vi jobbar med detta nu, och hoppas att denna förbättring nått ut till era användare före skolstart.

Nya startsidor för pedagoger i förskolan

Vi utvecklar ny startsida i Unikum för att göra det enklare att dokumentera, reflektera och kommentera för pedagoger. Flera pedagoger testar redan den nya startsidan för att säkerställa att den utvecklas från förskolans behov.

Målet är att du som pedagog direkt ska kunna se vad som är på gång i de grupper du är kopplad till. Vilket lärande och vilka planeringar som är aktuella just nu. I ett första steg ser du en lärström med kollegornas reflektioner och vårdnadshavares kommentarer och kan svara direkt.

Illustration av nya startsidor i Unikum.

Bättre översikt i lärandet direkt på startsidan för pedagog och grupp

Efter att Unikum fått nytt utseende så vill vi se till att du får ännu större nytta och glädje när du loggar in. För att utveckla utifrån förskolans behov har vi tagit med oss återkoppling och synpunkter från flera olika möten med förskolans personal. Många pedagoger har uttryckt att de vill kunna se vad de jobbar med just nu och få inspiration framåt.

Pedagoger har också uttryckt önskemål att snabbt kunna fånga ögonblicken av utveckling och lärande hos barnen. I ett andra steg arbetar vi därför vidare med idén att du ska kunna dokumentera eller planera direkt från startsidan. Planer finns också att se över gruppens startsidor och där samla inspirerande material från gruppens dokumentationer.

Förbättringar i verktyget för stödinsatser

Nu kommer efterfrågade förbättringar för Stödinsatser. Det blir till exempel enklare att lägga in och se roller på ansvariga och medverkande. Vi utvecklar tydligare utskrifter och större möjlighet att redigera klassdokument.

Översiktsbild över en elevs startsida för stödinsatser med säkra anteckningar, Extra anpassningar och Särskilt stöd

Redigeringsmöjlighet i klassdokument

För att det ska bli smidigare att jobba med klassdokumentet behöver man kunna redigera sina texter. Du kommer till exempel kunna sätta olika rubriker, göra punktlistor och jobba med fetstil, kursiv med mera. Detta för att få en bättre överblick och ökad tillgänglighet.

Utskrifter

För att det ska bli ännu lättare att följa processen för särskilt stöd lägger vi varje del på en egen sida. Det blir också tydligare rubriker och avstånd mellan rader och ord. Det går precis som tidigare att välja ut de delar som du vill skriva ut. Text för överklagan följer med i utskrift på de delar där det är aktuellt.

Tydligare vid beslut och avslut av Åtgärdsprogram

En viss otydlighet har förekommit när en lärare, rektor eller specialpedagog efter utvärderingen vill fortsätta jobba med åtgärdsprogrammet en längre tid eller göra mindre ändringar i åtgärderna. Vi har därför förtydligat texter och popup-rutor när beslut ska fattas efter utvärderingen.

Ytterligare förbättringar framåt

Vi utvecklar verktyget för stödinsatser ytterligare genom att säkerställa en tydligare överblick över beslutsdatum i gruppens översikt. Du kommer också kunna lägga till datum för första uppföljning efter de åtgärder du planerat. Vi ser även över notiser och händelser.

I processen för särskilt stöd är det viktigt att dokumentera rollen på den som är ansvarig. Vi har också fått önskemål om att roller på de som är delaktiga i processen ska kunna läggas in. Rollen kommer att kunna läggas in bredvid ansvarig och medverkande och synas i Unikum och i utskrifter.

Stödinsatser Förskola

Parallellt med att vi gör förbättringar i stödmodulen för skolan tar vi fram ett digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. En pilot har pågått med förskolor från flera kommuner. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer har testat och återkopplat. Utifrån förskolornas erfarenheter och synpunkter har vi utvecklat verktyget och räknar med att släppa det efter sommaren. Är du intresserad kontakta gärna kundstöd på Unikum.

Håll utkik!

Digitala möjligheter för stödinsatser i förskolan

Unikum tar fram ett nytt digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer deltar i arbetet så det blir väl anpassat efter förskolans förutsättningar och behov. 

Målet är att ta fram ett verktyg som stödjer förskolans rutiner att kartlägga barnens behov av stödinsatser och att hjälpa till med uppföljning och utvärdering av handlingsplan. Vi planerar att lansera modulen Stödinsatser Förskola sommaren 2020.

Bra översikt över processen med särskilt stöd

Vad ingår i Stödinsatser Förskola?

Med stödinsatser för förskolan får du bland annat:

  • En trygg och säker plats för dokumentation
  • Stöd för processerna
  • Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser
  • Bra översikt över gruppen och förskolan
  • Enklare hantering av överlämning från förskola till skola

Trygg och säker plats för anteckningar

I modulen Stödinsatser Förskola ingår också Säker Anteckning. Det är ett praktiskt och tryggt sätt att lagra information. Du behöver logga in en extra gång för att komma åt anteckningarna, till exempel med mobilt BankID. Det gör att endast de med behörighet kan läsa och att det blir tryggt och säkert. Så istället för att ha anteckningar i ett skrivhäfte eller i ett digitalt dokument loggar du in i Unikum och skriver dina anteckningar där.

Lätt att dela och komma åt

Information i Säker Anteckning och Stödinsatser Förskola delas enkelt och smidigt med behöriga personer. På så sätt kan förskolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen och följa upp effekterna.