Se underlag under Kunskaper, mm

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Bedömning
  • Blogg
  • Planering

Nu kommer snart flera viktiga delar under Kunskaper. Vi tror att vi kommer börja släppa delar av detta redan nästa vecka.

Se samlat formativt underlag för bedömning

Vi vill att allt det fina formativa arbetet skall komma till nytta i den summativa bedömningen, så att ni kan få smidigare och proffsigare summativ bedömning. Därför har vi byggt en fin samlad visning av formativt underlag som planeringar, lärloggar och matriser med lärarkommentarer.  Detta är en vidareutveckling av visning av underlag under ”Skriftliga omdömen” och är mer flexibel.

Ni kan se det hela grupperat per typ av underlag, som här:

  underlag-typ

… eller välja att se på det hela kronologiskt, t.ex. när ni vill uppdatera visad kunskap baserat på de senaste arbetena.

underlag krono

Se ändring av kunskapsutveckling de senaste 6 månaderna

Utvecklingen ser man genom tydliga pilar till höger om prognosstaplarna och måluppfyllelse-procenten. Ni ser utvecklingen på alla nivåer: grupp/klass, skola och kommun. Vi har samtidigt trimmat funktionerna så att all statistik nu är ännu, ännu, ännu mer pinfärsk.

stat

Markera ”Visad kunskap” för år 1-3

Förenklade ”tabeller” för de ämnen som har kunskapskrav för år 3 är också på plats, och släpps snart. Kommer funka fint med mobilen, det också.

Kunskaper1-3

Dessa saker tycker vi det skall bli väldigt kul att dela med oss av!