Smartare utvecklingssamtal

  • För:
  • Alla,
  • Förskola,
  • Grundskola
  • Bedömning
  • Blogg
  • IUP

Nu gör vi om i Unikum för att det ska bli ännu smidigare att göra smarta utvecklingssamtal. För grundskolor handlar det om att återerövra det goda samtalet och för förskolan ska det vara smidigt och lätt med proffsiga utvecklingssamtal. För de skolor som vill fortsätta med IUP-mallar så kommer det också att gå bra. Det blir tydligare och enklare att förbereda samtalen samt underlättar elevledda utvecklingssamtal.

Vy för att lyfta fram elevens arbeten

Vi tar fram en samlingssida för samtalet där barnet/eleven visar sina arbeten, har en agenda för sitt samtal, ser överenskommelser och har allt som behövs för ett givande utvecklingssamtal. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Elevledda utvecklingssamtal

Vi jobbar med att ta fram ett smidigt stöd för elevledda utvecklingssamtal där eleven kan visa sina kunskaper genom de arbeten eleven är mest stolt över. Många skolor jobbar med elevledda utvecklingssamtal och på det här viset kan eleverna ha mer kontroll över sitt samtal och styra vad de vill ta upp. De får också ett bra digitalt stöd för att genomföra sitt samtal. Det blir lätt på så vis lätt för eleven att hålla i sitt samtal. Naturligtvis fungerar det också för de förskolor som jobbar med barnledda samtal.

Tydligare steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i skolan är klara så kommer pedagogerna kunna avisera för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Tydliga steg och elevens utvalda arbeten

Lägga in tider för utvecklingssamtal i Unikum

För att det skall vara smidigt så kommer pedagogerna kunna lägga in samtalstiderna i Unikum så att alla inblandade kan ha koll på när det är dags för samtal.

Avslutad överenskommelse

Vi lägger till att en överenskommelse kan vara avslutad. Idag kan man inte avsluta en överenskommelse som inte är uppnådd. Ibland kan man behöva avsluta en överenskommelse utan att den är genomförd, men man vill ändå visa att den funnits där och då kan man använda “Avslutad”.

Beslut kring Skriftliga omdömen

I höst kommer en fin kunskapsöversikt för föräldrar och elever. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet. Alla skolor behöver fundera över om de ska ha kvar eller ta bort fliken Skriftliga omdömen.

Hur blir det i förskolan?

För förskolans del så blir den största förändringen den samlingssida vi tar fram för samtalet, möjligheten att lägga in samtalstiderna i Unikum samt de tydligare stegen kring vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet. Det är många förskolor som låter barnen välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem. De förskolor som inte jobbar med överenskommelser kommer inte heller i framtiden att få upp den rubriken på samlingssidan.

När sker de nya förändringarna i Unikum?

Till terminsstarten hösten 2013 hoppas vi att vi kommer att ha stödet för utvecklingssamtal klart. Några saker kommer vi dock att fortsätta att jobba med under hösten.

Vi har tidigare skrivit Nya Unikum, som omfattar en rad förbättringar för att ni ska uppleva ett smartare, smidigare och enklare Unikum. Läs mer om det här >>

Hälsningar
Vi på Unikum