Smidiga och säkra anteckningar för förskola och skola i Unikum

  • För:
  • Alla

Personal i förskola och skola behöver hantera känslig information om enskilda barn och elever på ett tryggt och säkert sätt. Kollegor, specialpedagog eller rektor behöver enkelt komma åt informationen så att verksamheten snabbt kan göra de insatser som behövs.

På elevens sida för stödinsatser kan man logga in till stödinsatser och till säker anteckning.

Trygg och säker plats för anteckningar

Säkra anteckningar i Unikum blir ett praktiskt och tryggt sätt att lagra känslig information. Du loggar in med säker inloggning i Unikum och skriver dina anteckningar där. På så sätt slipper du ha känsliga anteckningar i ett skrivhäfte, på lösa blad eller på annan osäker plats.

Säkra Anteckningar kommer att ingå i modulen för Stödinsatser som redan finns för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Flera förskolor testar nu Stödinsatser Förskola och även där kommer Säker Anteckning ingå.

Lätt att dela och komma åt

Informationen kommer enkelt och smidigt att kunna delas med behöriga personer så förskolan och skolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen.