Smidigare kring utvärdering och analys!

  • För:
  • Förskola

Vi arbetar just nu med att förbättra och underlätta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för er på förskolan! Vi kommer göra det enklare för er att utvärdera och analysera direkt i anslutning till ett arbetsområde – vilket kommer ge er ett smidigt flöde hela kvalitetshjulet runt!

Med vänlig hälsning,
Madelene och Viktor på Unikum