Smidigare och tydligare bedömningar

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Bedömning

– lagom till Skolstart ht-2014

Snart kommer en förbättrad Kunskapsvy för smidigare arbete med bedömning för dig som lärare och större tydlighet för elever och vårdnadshavare.

Varför? 

Många skolor har uppskattat den smidighet som arbetet med bedömningar i nya vyn för Kunskaper medfört; t.ex att kunna bedöma flera elever samtidigt, enkelt nå underlaget, se översiktligt kunskapsläge samt att kunna nå kunskapskravstabellen.

Efter feedback ifrån er användare tar vi ytterligare steg för att göra bedömningarna:

  • ännu smidigare för lärare
  • tydligare för elever och vårdnadshavare
  • bättre anpassade för lärplattor och mobiler
  • mer lika Skolverkets mallar

Förbättringsarbetet görs i flera steg där den mest synbara förändringen sker i den kommande ”lågintensiva” perioden för er lärare, d.v.s under sommaren.

Vad kommer att förändras?

Första steget: Under sommaren kommer vi att anpassa Kunskapsvyn för att göra bedömningarna tydligare för elev och vårdnadshavare. Den nya vyn kommer vara grunden för ett smidigare arbete med bedömningar. Bedömningen kommer att likna den mall som Skolverket valt att exemplifiera i sitt stödmaterial. Vi kommer dock behålla formuleringarna och möjligheten att välja utvecklingsområde och allt det andra i Unikum som ger mervärde i ert arbete med bedömningar. Tidigare har vi visat ”insats krävs” med orange färg. Det har många av er upplevt som mindre lyckat, och i det nya utseendet kommer markeringen att se ut så här:

tittut

Efter detta kommer:

  • förbättrad navigation och interaktion för bedömningar under Kunskaper
  • möjlighet att kunna uppdatera för en-elev-i-alla-ämnen
Vad behöver du göra nu?

Du som är Lärare: Ingenting. De bedömningar och kommentarer du gjort kommer enbart att visas på ett annat sätt.
Du som är Mentor: Ge uppdaterad information om det nya utseendet till elever och föräldrar – inför t.ex. utvecklingssamtalen.
Du som är Unikum-administratör:  Försäkra dig om att alla lärare har fått informationen om detta (t.ex. genom att länka till den här sidan).

Tyck gärna till om det nya utseendet här>>