Tabeller med kunskapskrav, etiketter mm

 • För:
 • Alla,
 • Förskola,
 • Grundskola
 • Bedömning
 • Blogg
 • IUP

Vi jobbar nu för fullt med att få klart fler förbättringar och nyheter i Nya Unikum för förskolor och skolor. Under hösten kan du se fram emot dessa efterlängtade delar:

Bedömningsstöd för Skolverkets tabeller

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Nu bygger vi smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga tabeller inbyggda i Unikum. Målsättningen är

 • Effektivare för ämneslärare: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Enklare: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Formativt sitter ihop med summativt: Genom att underlag i planeringar och lärloggar är tillgängligt
 • Mobilt: Skalar om bättre vid liten skärm, och kan användas med mobil.
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt

 

matris-tabell

OBS

 • Vi tror att ni som idag använder gröna matriser för Skolverkets kunskapskrav kommer vilja gå över till de nya blå tabellerna.
 • Skolan behöver inte använda dessa funktioner – de blir synliga för elev och föräldrar bara om de aktiveras av skolans administratör
 • Lärarnas bedömningar i tabellerna syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen

 Fler efterfrågade saker som vi jobbar med …

 • Etiketter och märkning av Blogg och Lärlogg för pedagogisk dokumentation
 • Smidigare överenskommelser vid utvecklingssamtal
 • Enklare navigation till externa verktyg

Senare kommer ytterligare fina saker, som t.ex. nytt stöd för åtgärdsprogram och utredningar.

Lycka till med skolstarten!
Vi på Unikum