Tokenkelt hantera barnens schematider i Unikum

 • För:
 • Alla,
 • Förskola

Nu utvecklar vi smidig hantering av barnens schema i Unikum. Vårdnadshavare lägger in sitt barns tider, frånvaro eller ledighet och det ger därmed personalen bra överblick. Det blir också enkelt för rektor och personal att se historik och statistik för veckan och dagen.

barnen i gruppen som förskolan kan checka in och ut

Underlättar för personalen

Med barnens schema i Unikum blir det enkelt för personalen att hålla koll på:

 • mellan vilka tider barnen är närvarande
 • när ett barn är frånvarande eller ledigt
 • när vårdnadshavare meddelat att annan hämtar
 • avvikelser från schemat

Det är även smidigt att se statistik över beläggningen historiskt eller framåt samt ta del av information.

vy över antal ban som är när- och frånvarande under två veckor.

Enkelt för vårdnadshavare att lägga in barnets tider

Vårdnadshavare lägger smidigt in sitt barns tider direkt i Unikum Familj-appen. För att underlätta att lägga in barnets vistelsetider ser vårdnadshavare förskolans öppettider och planeringsdagar med mera direkt i appen.

I Unikum Familj sköter vårdnadshavare enkelt:

 • sitt barns grundschema
 • frånvaroanmälan
 • ändringar av tider
 • information när annan hämtar

 

Frågor och svar

Kan förskolan lägga in avvikande tider, som exempelvis APT?

Ja, det är smidigt för förskolan att lägga in APT eller andra avvikelser i öppettiderna och dessutom skriva meddelande till vårdnadshavare. Kanske behöver förskolan till exempel förtydliga att vårdnadshavare kan kontakta rektor om de är behov av omsorg den aktuella tiden.

Hur länge sparas närvaron i Unikum?

Det bestämmer huvudmannen utifrån sin dokumenthanteringsplan. Huvudmannen beställer gallring när det är dags för det.

När släpps Unikum Schema Förskola?

Vi planerar att ha verktyget för schema färdigt vid årsskiftet. Hör gärna av dig om du är intresserad till hejforskola@unikum.net

Vad kostar Unikum Schema Förskola?

Fristående förskolor: Kostnaden för Unikum Schema Förskola är per år: 52 kr/barn + 1050 kr
Kommuner: För kommuner som behöver funktioner för närvaro, frånvaro eller schema i förskolan: Hör av dig till er kontakt på Unikum.

Kan vår förskola vara med och tycka till eller testa?

Vill din förskola vara med och tycka till när vi utvecklar den nya schema-funktionen får du gärna höra av dig till annika.onnerlov@unikum.net

Vi har Tempus idag, ska vi använda Unikum istället?

Unikums schema kompletterar Tempus resursplanering och schema. Tempus erbjuder till exempel närvarostatistik och rapporter för varje enhet och kommun. Personal, administratörer och chefer har god överblick över scheman och faktisk närvaro och kan personalplanera utifrån detta. Har ni Tempus behöver ni nog inte Unikums schema-funktioner. Läs mer om Tempus