Trimmade notiser till föräldrar

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Planering

Fler och fler skolor runt om i landet har nu igång med formativ bedömning, pedagogisk planering och bedömningsmatriser i Unikum. Kul att se!

Som ett brev på posten så har antalet notiser till föräldrar ökat kraftigt. För många föräldrar blir detta ett för stort informationsflöde, och därför tar vi nu bort de mest detaljerade notiserna, som kommer när någon klickat eller kommentarer i LPPer och matriser. Förändringen sker i slutet av vecka 13.  Notiser till föräldrar när man tilldelar en LPP eller Matris behåller vi.

Vi kommer göra fler uppdateringar kring notiser under året, baserat på era synpunkter på användarträffar och i forumen. Det gäller bland annat hur vi kan separera notiser för er som är både föräldrar och lärare, och hur man kan se till att de viktigaste notiserna lyfts fram, och de mindre viktiga tonas ned.

Tack för alla synpunkter!
// Jonas