Unik Meet Förskola i Trollhättan

  • För:
  • Alla,
  • Förskola

Inspirationsträff för Unikumanvändare 31 oktober

Förskolan står i fokus när Unikum-ansvariga från Trollhättan och Orust ordnar en dag för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Det är världpremiär för Unik Meet Förskola. Ungefär 100 förskolepedagoger och förskolechefer från Trollhättan och Orust har samlats på Kronan i Trollhättan för att diskutera, inspireras och utbyta erfarenheter. Bussarna från Orust stannar utanför och i entrén till Kronan är stämningen god. Dagen inleds med kaffe och smörgås. Arrangörerna fixar iordning det sista innan Christina Sikström från Trollhättan hälsar alla välkomna.

Dokumentation utan värdering

Dagens första talare är Stina Knutsson, specialpedagog i Trollhättan. Hennes föreläsning heter “Det professionella språket – Hur kan vi tänka när vi uttrycker oss i Unikum?” Inledningsvis berättar Stina att i förskolan ingår det att pedagogerna ska dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Stina berättar vidare att en av utmaningarna för pedagogerna är att bara dokumentera utan att värdera det barnen gör och säger. Hon illustrerar detta med att få publiken att tänka på hur de skulle skriva i böcker som “Mitt första år” som många föräldrar gör. “Skriver ni då: Vid sex månader fick Lisa sin första tand och det var inte bra.” undrar Stina? “Precis så kan man tänka när det gäller pedagogisk dokumentation. Analysen kommer senare.” fortsätter hon.

Dra nytta av teknikens möjligheter

Det gäller att se tillgång och förmågor hos barnen och fundera över hur man kan hjälpa barnet framåt. Dokumentationen kan naturligtvis vara både i ord och bild.

Idag är möjligheterna att dokumentera större och enklare än vad de varit tidigare, menar Stina. Det finns en möjlighet att dokumentationen kan följa med
Vidare visar Stina en rad exempel på hur pedagoger kan uttrycka sig i pedagogisk dokumentation samt hur samma sak kan skrivas på ett mer värderande sätt. Hennes exempel är lite tillskruvade, men för åhörarna blir hennes poäng tydlig. Många nickar igenkännande. Visst har de sett kollegor uttrycka sig om barn på det viset.barnet och Unikum kan vara en hjälp att öka kommunikationen med hemmet samt samla en kontinuerlig dokumentation om barnet.

Stinas råd till åhörarna: ta hjälp av varandra, samla på bra formuleringar så ni slipper uppfinna hjulet själva.

Diskussion och nätverkande

Efter Stinas föredrag träffas pedagoger och chefer i blandade diskussionsgrupper så att de får nätverka mellan de två kommunerna. En del diskuterar de frågor de fått ut från arrangörerna medan andra tar tillfället i akt och diskuterar det som snurrar i huvudet just nu.

I början av eftermiddagen har pedagogerna fått välja mellan tre olika seminarier:

  • Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation där Katja Pyttynen, pedagog på förskolan Stridsbergsgården och Britt-Marie Bjurström, förskolechef delar med sig av Stridsbergsgårdens process kring pedagogisk dokumentation.
  • Förskolepersonal från Orust berättar om hur de med hjälp av Unikum arbetar med Portfolio och VUP.
  • Dokumentera barns utveckling i grupp – digitalt. Prova på att jobba med pedagogisk dokumentation i Unikum. Du får en kort inspirationsrunda sedan jobbar du direkt i verktyget och utbyter tips, erfarenheter och goda exempel med dina kollegor samt Unikum.


Under det efterföljande fikat är det ett ordentligt surr i salen. En del pratar vidare med nya bekantskaper och utbyter erfarenheter medan andra sätter sig med sina kollegor och berättar om vad de lyssnat på.

Önskemål framåt

Under hela dagen finns Erik, Metin, Britt och Emma på plats från Unikum och har många intressanta diskussioner vid mötesplatsen ”Torget”. Många passar på att berätta vad de vill kunna göra i Unikum som de inte kan göra nu. Post it-lappar skrivs och sätts upp på en affisch. Tankarna och önskemålen tas med tillbaka till Unikum.

I slutet av dagen berättar Britt Larsson från Unikum om vilka förändringar som gjorts i Unikum förskola samt vad som är på gång framöver.

Avslutningsvis tackar arrangörerna för dagen och konstaterar att det varit en mycket lyckad dag!

 

Vadå Unik Meet?

Unik Meet träffar för Unikumanvändare, pedagoger och skolledare inom alla skolformer. Det är engagerade personer som möts på träffen för att dela med sig av och få ta del av andras sätt att arbeta, både i verktyget men framför allt av processerna runtomkring IUP och kring pedagogisk dokumentation. Personerna som deltar har ofta som uppgift att dela med sig av sina visdomar från träffen; till arbetslaget, skolan eller skolområdet.

Mer om Unik Meet och kommande träffar här >>

Vid pennan:
Emma Rosen på Unikum
emma.rosen@unikum.net