Uppdaterad läroplan för grundskola

  • För:
  • Grundskola
  • Bedömning


Kunskapskrav i åk 1, nya kapitel om fritidshemmet och förskoleklassen samt digital kompetens- ni hänger väl med?

Under sommaren  kommer Skolverket med förändringar i läroplanen. skolverketBland annat kompletteras den med nya kunskapskrav för åk 1 och nya kapitel som  beskriver förskoleklassen och fritidshemmets viktiga roll. Dessutom slipar man i dagarna på ett förslag på formuleringar i läroplanen som tydliggör skolans ansvar för att utveckla elevernas digitala kompetens. 

Ni kommer att kunna nå den uppdaterade versionen av läroplanen i Unikum i höst.

/Lotta