Vårens trimning av Stödinsatser

  • För:
  • Grundskola,
  • Gymnasium

Flicka som gungarUnder hösten är det flera kommuner som har jobbat med Stödinsatser i Unikum och kommit med feedback till oss så att vi kan trimma verktyget. Den feedback vi fått har handlat om stort och smått. Vi är väldigt glada över att så många har tyckt att Stödinsatser i Unikum har gjort att de har fått en smidigare process när det gäller både extra anpassningar och särskilt stöd. Det de framförallt har lyft fram är:

  • Översikterna på klass- skol- och kommunnivå som ger en tydlig överblick.
  • Att informationen finns tillgänglig när man behöver den.
  • Mer kvalitet i arbetet då man kan lägga det på att hjälpa barnen istället för knölig dokumentation.

I slutet av hösten kom Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen – Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.” och där konkretiseras arbetet med stödinsatser ytterligare. Efter att vi läst stödmaterialet samt lyssnat på den feedback vi fått jobbar vi nu vidare med att förbättra arbetet med stödinsatser ytterligare. De här fyra sakerna kommer vi att släppa under februari/mars:

  • Vanlig inlogg till arbetet med extra anpassningar.
  • Elev och vårdnadshavare kan se elevens extra anpassningar från Samtalsöversikten.
  • Möjlighet att utvärdera extra anpassningar.
  • Utveckla Observatörsrollen.
Vanlig inlogg till arbetet med extra anpassningar

Under hösten har man enbart kunna arbeta med extra anpassningar genom tvåfaktorinloggning. Här började vi med att ta det säkra före det osäkra, men gör nu så att det går att både läsa och skriva extra anpassningar med vanlig inlogg i Unikum. Det blir också möjligt att se klass-, skol- och kommunöversikten med vanlig inlogg. Det är dock bara berörd personal som kan använda modulen Stödinsatser precis som tidigare. När man vill arbeta med särskilt stöd får man logga in med 2-faktorinlogg precis som tidigare.

Elevöversikt Stödinsatser

 

Extra anpassningar från Samtalsöversikten

Elev och vårdnadshavare ska löpande informeras om elevens utveckling och därför är det också viktigt att det är lätt att dokumentera arbetet med extra anpassningar i Unikum så att även elev och vårdnadshavare kan se vad man kommit överens om. Vi gör det nu möjligt att kunna visa de extra anpassningarna på samtalsöversikten.

Utvärdering av extra anpassningar

I den feedback vi fått in har det varit tydligt att det finns ett behov att utvärdera de extra anpassningar man har gjort. Därför lägger vi nu till den funktionen. Skolverkets stödmaterial lyfter fram att det är viktigt att kunna utvärdera även de extra anpassningarna och inte bara åtgärdsprogrammen.

Utveckla observatörsrollen

Vi har tagit ett första steg gällande observatörsrollen och gjort så att man kan lägga till en observatör på en skola. Nu vidareutvecklar vi den så att man kan se mer. Vi har också fått feedback att det är viktigt att personer på högre nivå i organisationen, t ex skolchef, ska kunna se den dokumentation som finns utan att vara rädd att ändra någonting. Framöver kommer vi att vidareutveckla observatörsrollen ytterligare, t ex ge dem en möjlighet att skriva blogginlägg.

Vi hoppas att de här förändringarna ska förenkla ert arbete med stödinsatser ytterligare.

Jag vill tycka till!

Perfekt! Ge dina förslag här >>

Läs gärna om hur Bodil Samuelsson, rektor i Falkenbergs kommun, jobbar med Stödinsatser i sin verksamhet.

/Vi på Unikum