Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Tydlig användarinfo till alla vid skolstart

Under året har vi samlat in synpunkter från många av er kring information, personuppgiftspolicy och villkor för användare. Denna information visas för nya användare första gången de loggar in, och när informationen uppdaterats t.ex vid läsårsstart. Bakgrunden är Dataskyddsförordningens / GDPR-s krav på er personuppgiftsansvariga på att informera era användare om de verktyg de använder, och om hur deras personuppgifter bearbetas.

Nu har vi börjat arbeta med de förbättringar ni efterfrågat, och målet är:

 • Enklare och tydligare info för alla användare
 • Informationen anpassad specifikt för elever, vårdnadshavare, personal och administratörer.
 • Tydligt att det är ni som huvudmän som bestämmer hur era uppgifter ska hanteras.
 • Inget krav på att acceptera Unikums villkor för elever, vårdnadshavare eller lärare.
 • Tydligare vad som gäller för de som hanterar mycket personuppgifter: administratörer, observatörer och rektorer.

Förbättringen innebär att ni som Personuppgiftsansvariga får en viktig sak på köpet: Bekräftelse från varje enskild användare om att de tagit del av information om hur deras personuppgifter bearbetas loggas automatiskt, med datum och tid. På så vis kan ni vid behov visa att ni uppfyllt er skyldighet att informera.

Tack alla ni som bidragit i arbetet, vi förbereder nu att inför skolstart släppa den uppdaterade informationen. För användaren kommer den nya informationen dyka upp i samband med inloggning vid skolstart.

Ännu enklare BankID-inlogg till Familj – som Swish

Vi har samlat in synpunkter från vårdnadshavare, och de har varit tydliga: majoriteten vill ha enkel, smidig och säker inloggning till Familj-appen, direkt med Mobilt BankID. Detta är viktiga synpunkter, eftersom vårdnadshavare som tyckt att det är för krångligt att gå via kommunens inloggningsportal helt enkelt inte loggar in alls. En vanlig synpunkt är att ”det ska vara lika smidigt som med Swish”.

Därför arbetar vi nu för fullt med att att göra inloggningen till Unikum Familj ännu smidigare, med Mobilt BankID som standardmetod. Det kommer även framöver gå att logga in via kommunens inloggningsportal. Det blir viktigt för vårdnadshavare som inte använder vanligt personnummer, och som därför inte kan logga in med Mobilt BankID. Standard-metoden blir dock Mobilt BankID. Vi jobbar med detta nu, och hoppas att denna förbättring nått ut till era användare före skolstart.

Förbättringar i verktyget för stödinsatser

Nu kommer efterfrågade förbättringar för Stödinsatser. Det blir till exempel enklare att lägga in och se roller på ansvariga och medverkande. Vi utvecklar tydligare utskrifter och större möjlighet att redigera klassdokument.

Översiktsbild över en elevs startsida för stödinsatser med säkra anteckningar, Extra anpassningar och Särskilt stöd

Redigeringsmöjlighet i klassdokument

För att det ska bli smidigare att jobba med klassdokumentet behöver man kunna redigera sina texter. Du kommer till exempel kunna sätta olika rubriker, göra punktlistor och jobba med fetstil, kursiv med mera. Detta för att få en bättre överblick och ökad tillgänglighet.

Utskrifter

För att det ska bli ännu lättare att följa processen för särskilt stöd lägger vi varje del på en egen sida. Det blir också tydligare rubriker och avstånd mellan rader och ord. Det går precis som tidigare att välja ut de delar som du vill skriva ut. Text för överklagan följer med i utskrift på de delar där det är aktuellt.

Tydligare vid beslut och avslut av Åtgärdsprogram

En viss otydlighet har förekommit när en lärare, rektor eller specialpedagog efter utvärderingen vill fortsätta jobba med åtgärdsprogrammet en längre tid eller göra mindre ändringar i åtgärderna. Vi har därför förtydligat texter och popup-rutor när beslut ska fattas efter utvärderingen.

Ytterligare förbättringar framåt

Vi utvecklar verktyget för stödinsatser ytterligare genom att säkerställa en tydligare överblick över beslutsdatum i gruppens översikt. Du kommer också kunna lägga till datum för första uppföljning efter de åtgärder du planerat. Vi ser även över notiser och händelser.

I processen för särskilt stöd är det viktigt att dokumentera rollen på den som är ansvarig. Vi har också fått önskemål om att roller på de som är delaktiga i processen ska kunna läggas in. Rollen kommer att kunna läggas in bredvid ansvarig och medverkande och synas i Unikum och i utskrifter.

Stödinsatser Förskola

Parallellt med att vi gör förbättringar i stödmodulen för skolan tar vi fram ett digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. En pilot har pågått med förskolor från flera kommuner. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer har testat och återkopplat. Utifrån förskolornas erfarenheter och synpunkter har vi utvecklat verktyget och räknar med att släppa det efter sommaren. Är du intresserad kontakta gärna kundstöd på Unikum.

Håll utkik!

Digitala möjligheter för stödinsatser i förskolan

Unikum tar fram ett nytt digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer deltar i arbetet så det blir väl anpassat efter förskolans förutsättningar och behov. 

Målet är att ta fram ett verktyg som stödjer förskolans rutiner att kartlägga barnens behov av stödinsatser och att hjälpa till med uppföljning och utvärdering av handlingsplan. Vi planerar att lansera modulen Stödinsatser Förskola sommaren 2020.

Bra översikt över processen med särskilt stöd

Vad ingår i Stödinsatser Förskola?

Med stödinsatser för förskolan får du bland annat:

 • En trygg och säker plats för dokumentation
 • Stöd för processerna
 • Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser
 • Bra översikt över gruppen och förskolan
 • Enklare hantering av överlämning från förskola till skola

Trygg och säker plats för anteckningar

I modulen Stödinsatser Förskola ingår också Säker Anteckning. Det är ett praktiskt och tryggt sätt att lagra information. Du behöver logga in en extra gång för att komma åt anteckningarna, till exempel med mobilt BankID. Det gör att endast de med behörighet kan läsa och att det blir tryggt och säkert. Så istället för att ha anteckningar i ett skrivhäfte eller i ett digitalt dokument loggar du in i Unikum och skriver dina anteckningar där.

Lätt att dela och komma åt

Information i Säker Anteckning och Stödinsatser Förskola delas enkelt och smidigt med behöriga personer. På så sätt kan förskolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen och följa upp effekterna.

Smidiga och säkra anteckningar för förskola och skola i Unikum

Personal i förskola och skola behöver hantera känslig information om enskilda barn och elever på ett tryggt och säkert sätt. Kollegor, specialpedagog eller rektor behöver enkelt komma åt informationen så att verksamheten snabbt kan göra de insatser som behövs.

På elevens sida för stödinsatser kan man logga in till stödinsatser och till säker anteckning.

Trygg och säker plats för anteckningar

Säkra anteckningar i Unikum blir ett praktiskt och tryggt sätt att lagra känslig information. Du loggar in med säker inloggning i Unikum och skriver dina anteckningar där. På så sätt slipper du ha känsliga anteckningar i ett skrivhäfte, på lösa blad eller på annan osäker plats.

Säkra Anteckningar kommer att ingå i modulen för Stödinsatser som redan finns för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Flera förskolor testar nu Stödinsatser Förskola och även där kommer Säker Anteckning ingå.

Lätt att dela och komma åt

Informationen kommer enkelt och smidigt att kunna delas med behöriga personer så förskolan och skolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen.

Unikum byter utseende – blir ännu lättare och mer tillgängligt!

Nytt utseende i Unikum

Inom kort kommer du kunna prova på Unikums nya utseende som är enklare att använda och ger en bättre överblick.

Med det nya utseendet vill vi modernisera Unikum så det motsvarar dina förväntningar av ett smidigt system och så det passar för alla, oavsett behov.

I Unikums nya anpassade gränssnitt blir det lättare att hitta och att ta sig mellan de olika menyerna. Använder du Unikum Familj kommer du att känna igen utseendet som nu också kommer på webben. 

Till att börja med kan du välja mellan det nya och det gamla utseendet. Tyck gärna till kring din upplevelse av nya Unikum!

Läs om hur Unikum stödjer det pedagogiska arbetet från förskola till vuxenutbildningen

Förbättrad koppling Unikum Familj och Skola24

Vårdnadshavare kan rapportera frånvaro i Unikum Familj till exempelvis Skola24, Tempus eller Unikums närvarofunktion. Nu har Nova Software byggt nya fina kopplingar som kommer göra det smidigare att rapportera frånvaro till Skola24.

Skärmavbild 2018-07-05 kl. 17.26.30

Vårdnadshavares mobilnummer har tidigare behövt vara synkade och stämma överens i Unikum och Skola24. Med de nya fina kopplingarna som Nova Software har byggt, behövs inte det längre och det gör att rapporteringen blir enklare och robustare.

På Unikum sätter vi nu igång att bygga vår del av den nya kopplingen till Skola24. Vi gör det med hög prioritet, och beräknar vara klara i början av 2019. Vi meddelar så snart detta är klart.

Enkelt och fint i lärlogg, blogg och veckobrev

Nu blir det enklare att skapa fina inlägg i både lärlogg och blogg. Tack alla ni som kommit med förslag och synpunkter kring detta. Lärlogg och blogg är några av de mest använda funktionerna i Unikum, och därför hoppas vi att ni alla kommer ha nytta av det nya:

 • Snabbt skapa inlägg – börja skriva direkt i textrutan
 • Smidigare med mobil – börja med bara text om du vill, lägg till media därefter
 • Lätt att infoga media: Bild, film, ljud och dokument med tydlig bildtext/förklaring.
 • Tydliga kopplingar – tydlig vy för koppling till planering, läroplan mm
Så här fint ser det ut när man skapar ett nytt blogg eller lärloggsinlägg direkt med mobilen …
… och med din vanliga dator. Snabbt och enkelt!

Provkörs nu – säg till om ni också vill!

Just nu provkörs detta i skolor och kommuner som velat va med – kanske vill ni också prova? När vi fått tummen upp från testpiloterna så gör vi det nya, fina tillgängligt för er alla. Vi hoppas kunna göra detta tillgängligt för alla lagom till lussebullarna.

Fler förenklingar på gång

Det nya smidiga sättet att skapa inlägg är det första steget i ett antal förenklingar som ni som ni användare varit med och format. Snart kommer mer …

 • Färre klick: Skapa lärlogg och blogg direkt på en grupps eller ett barns startsida.
 • Tydligare information: Händelser, meddelanden, kallelser, veckobrev
 • Renodla dokumentation: Lärloggar, så att dokumentation blir mer samlad tydligare.
 • Reflektion på lärlogg/blogg: Det uppskattade reflektionsmöjligheterna under planering kommer nu även hut
 • Enkelt för föräldrar: Unikum Familj samlar och prioriterar informationsflödet fint och tydligt

Vi återkommer med uppdateringar om när nästa steg närmar sig.

Såhär kommer det se ut i Unikum Familj för föräldrar när man skapat händelser

Varma adventshälsningar

//Vi på Unikum

Enklare och finare – med Unikum Familj

Under året har vi snickrat på vårt nya fina Unikum, som gör det enklare och smidigare att jobba för alla. Tack för all input från era användare runt om i landet!  Det nya fina kommer komma steg för steg, så att det blir lätt att ta till sig det nya.

Målet är att göra det …

 • Lättare att komma igång
 • Smidigare att skapa inlägg, uppgifter och planeringar – även på mobil, så klart
 • Tydligare sortering av information – det viktigaste först
 • Supersmidigt att jobba med Unikum tillsammans med andra appar

Först för föräldrar … med Unikum Familj

Föräldrar kommer vara först ut att få del av det nya – i form av föräldra-appen Unikum Familj. Ni som vill kommer kunna se delar av detta på prov under hösten, och bredare införande kommer efter julen. Vi har testat det nya med föräldrar runt om i landet, det är väldigt uppskattat!

Därefter – enklare och smidigare för alla!

Steg för steg kommer vi också att göra det nya och förenklade Unikum tillgängligt för alla andra som använder Unikum – pedagoger, barn, elever och skolledare i förskolor, skolor och gymnasier.

Varma Skolstartshälsningar,
Vi på Unikum

 

Unikum Academy – Enkel och smidig utbildningssajt

Måndag 29:e maj kl 12 släpper vi vår nya superenkla och smidiga utbildningssajt för samtliga skolformer!

 

Vi vill ge alla fantastiska användare av Unikum chansen att ta del av det material vi själva använder oss av under våra utbildningar. På så vis kan alla, nya som erfarna, användare av Unikum skaffa sig helt nya kunskaper eller fylla på sina redan befintliga kunskaper.

Du kan själv välja om du vill starta från början, eller hoppa rakt in i exempelvis hur vi skapar planeringar inne i Unikum. Sajten går såklart att använda i mobilen, plattan eller datorn. Ni kommer hitta den på academy.unikum.net!

 

Hälsningar

Andreas, Madde och Jörgen