Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funkioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Nu kommer inlämningsuppgifter i Unikum!

Efterlängtat – inlämningsuppgifter i Unikum

För att göra det tidskrävande arbetet med inlämningsuppgifter smidigt jobbar vi just nu fram ett enkelt sätt att hantera uppgifter och inlämning i Unikum. Självfallet gör vi det med en tydlig Unikum-smak, där vi väver ihop det formativa arbetet med det summativa.

Uppgift 1

Smak av Unikum

För att ge tydlig nytta tillsätter vi lite Unikum-smak på det tidskrävande logistik-jobbet som insamlingen och återkopplingen faktiskt är.

Uppgifter i Unikum kommer:

 • ha tydligt koppling till planeringen
 • automatiskt ge underlag för det summativa arbetet
 • underlätta det formativa arbetet
 • ha inlämningsdatum kopplat till kalendern
 • låta elevens arbeten bo exempelvis Google (GAFE) eller Office 365

Tydligare och smidigare för fler än läraren

glad_kille_300För elever:
– Lätt att veta vad jag ska göra
– Tydligt när jag ska vara klar
–  Automatiska påminnelser

9378918-mature-business-ladyFör lärare:
– Supersmidigt att skapa och tilldela
– Automagisk hjälp att hålla koll på vem som har lämnat in och när
– Din feedback och bedömning blir underlag vid exempelvis betygsättning och/eller omdömen

föräldrarFör föräldrar:
– lättare överblick
– större möjlighet att hjälpa /stötta

 

När kan jag börja jobba med inlämningsupgifter?

Vi är i full gång med att knåda funktionerna för inlämningsuppgifter, med inspel och inspiration från flera av er. Under våren kommer vi visa mer, och vid skolstart i höst hoppas vi du kommer kunna jobba med uppgifter ihop med dina elever. Vi håller er uppdaterade!

Jag vill tycka till!

 Perfekt! Ge dina bästa förslag och hejja-rop här 

 

Nu är Observatörsroll på gång

 – för t.ex skolchef, rektor och specialpedagog

Får vi lov att presentera –  Ögonfunktionen! Flera av er har efterfrågat vad som i folkmun fått namnet ”Ögon-funktionen”, dvs en roll för t.ex skolchef, rektor eller specialpedagog som vill kunna se och följa lärandet i skolan, men som inte behöver kunna administrera Unikum. Vi har jobbat med denna roll som en del i paketet kring Stödinsatser, med Extra anpassningar och Åtgärdsprogram, och nu börjar vi närma oss det första lilla steget. Vi har givit rollen namnet Observatör.

Vad är Observatörsrollen?

tecknatöga

Observatörsrollen är till för personer som behöver kunna se och följa skolans processer, och som ibland behöver kunna medverka i några specifika situationer eller ärenden. På en enhet kan det gälla förskolechef/rektor, kurator eller specialpedagog. På kommunen kan det gälla t.ex. skolchef eller utvecklingsledare.

Tidigare har t.ex. specialpedagoger kopplats in som administratörer för att kunna göra det de önskar. I många fall har dock administratörsrättigheterna varit onödiga, eftersom möjligheten att kunna ändra i relationer och inställningar för användare inte har behövts för många av dem. En skillnad mellan Observer och Admin är alltså att Observatör inte kan ändra Inställningar och Relationer för användare.Vid sidan av att se vad som sker i skolan kommer Observatör kunna medverka i arbetet i viss omfattning. Observatör kommer t.ex. kunna kommentera i blogginlägg mm. I Stödinsatser kommer Observatör dock ha samma möjligheter som t.ex Lärare och Mentor.

Hur kan ni använda observatörsrollen?

En administratör kan tilldela användare Observatörsroll genom att gå till Admin-verktyget för sin skola.

Ett exempel på hur Observatörsrollen bör användas är

 • För alla förskolechefer och rektorer – som läggs som observatörer på sina skolor
 • För alla specialpedagoger och kuratorer – som läggs som observatörer på sina skolor
 • För alla skolchefer och utvecklingsledare – som läggs in som observatörer i sin kommun

 

Hur införs observatörsrollen?

Vi inför Observatörsrollens olika delar stegvis.

 1. Det första steget är att lägga in en begränsad Observatörsroll på skolnivå. Denna begränsade roll kan se en del, t.ex. kunskaper och lärloggar, men ännu inte t.ex. samtalet eller stödinsatser. Det ser du nu inom några dar.
 2. Därefter lägger vi in Observatörsroll på kommunnivå
 3. Sedan kommer vi utöka Observatörsrollen på skola och kommun så att Observatör kan se mer, och och göra lite mer.

 

Vad tror ni om detta?
Tyck gärna till om Observatörsrollen här!  >>

Varma hösthälsningar från
Vi på Unikum!

 

 

Skolans insatser – smidiga förberedelser för samtal

Skolans insatser

I stödmaterialet för  ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen” lyfter man fram begreppet ”skolans insatser” där lärarna  beskriver vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kan ha föregåtts av en diskussion i arbetslaget och kan t.ex. handla om förändringar av utformning och genomförande av undervisningen.

Många av er jobbar redan med detta som en del av Överenskommelserna, men behovet finns att kunna samla insatser som man inte kopplar direkt till elevens fokus /överenskommelser just nu. Här kommer skissen på hur vi planerar för Skolans insatser.  

Årskurs 1-5 eller 6-9

För åk 1-5 är skolans insatser en del av den framåtsyftande planeringen och arbetas därmed fram minst en gång per år enligt de allmänna råden, men i realiteten kanske inför varje utvecklingssamtal.

I åk 6-9 finns ju inte kravet på omdöme och framåtsyftande planeringen, men utifrån att man fortfarande har uppdraget att hålla utvecklingssamtal så kan förberedelserna för utvecklingssamtal innehålla både omdömen, förslag på överenskommelser och skolans insatser.

Elevaktivt arbetssätt kring Samtalet

För er som jobbar med att förbereda överenskommelser tillsammans med eleverna inför utvecklingssamtalet brukar ”skolans insatser” ofta vara en av rutorna  i överenskommelsen; ofta formulerat som ”eleven ska”, ”skolan ska” och ”hemmet kan”. De övriga insatser som skolan tänker göra och som inte direkt ryms i överenskommelserna som eleven lyfter fram, kan då kompletteras i  ”Skolans insatser”-rutan.

Vart ska vi

 

Var hittar jag skolans insatser?

En del av skolans insatser kommer ”bo” utmärkt i de överenskommelser som man gör tillsammans med elever och föräldrar. För övriga insatser som skolan ska göra hittar du rutan för ”skolans insatser” i översikten för elevens utvecklingssamtal. Skolans insatser nås dessutom enkelt från elevens Kunskapsvy.  

Skolans insatser

Har pekar jag också ut två andra justeringar vi gör i samband med detta:
1) Vi lägger till rubriken ”Framåtsyftande planering” som är en del av elevens individuella utvecklingsplan och kan bestå av överenskommelserna och/eller ”Skolans insatser”
2) Kunskaper dyker upp ovanför den ”Framåtsyftande planeringen”

Vi tror och hoppas att funktionerna för Skolans insatser kommer att dyka upp inom ett par veckor.
Och tyck gärna till här>>

Gla´ Höst på er alla!

/Lotta, Johan och hela Unikumgänget

 

Förbättringar på Samtalsöversikten

Vi har sett över Samtalsöversikten och gjort några förändringar för att det ska vara lättare att navigera på sidan. Det som kommer att förändras är:

 • De mallstyrda sidorna flyttas ner till en egen rubrik under Agenda.
 • Alla pedagoger kan starta samtalsmallar.

Samtalsöversikt

Vi planerar att släppa det här inom de närmaste veckorna.

/Vi på Unikum

Smidigare och tydligare bedömningar

– lagom till Skolstart ht-2014

Snart kommer en förbättrad Kunskapsvy för smidigare arbete med bedömning för dig som lärare och större tydlighet för elever och vårdnadshavare.

Varför? 

Många skolor har uppskattat den smidighet som arbetet med bedömningar i nya vyn för Kunskaper medfört; t.ex att kunna bedöma flera elever samtidigt, enkelt nå underlaget, se översiktligt kunskapsläge samt att kunna nå kunskapskravstabellen.

Efter feedback ifrån er användare tar vi ytterligare steg för att göra bedömningarna:

 • ännu smidigare för lärare
 • tydligare för elever och vårdnadshavare
 • bättre anpassade för lärplattor och mobiler
 • mer lika Skolverkets mallar

Förbättringsarbetet görs i flera steg där den mest synbara förändringen sker i den kommande ”lågintensiva” perioden för er lärare, d.v.s under sommaren.

Vad kommer att förändras?

Första steget: Under sommaren kommer vi att anpassa Kunskapsvyn för att göra bedömningarna tydligare för elev och vårdnadshavare. Den nya vyn kommer vara grunden för ett smidigare arbete med bedömningar. Bedömningen kommer att likna den mall som Skolverket valt att exemplifiera i sitt stödmaterial. Vi kommer dock behålla formuleringarna och möjligheten att välja utvecklingsområde och allt det andra i Unikum som ger mervärde i ert arbete med bedömningar. Tidigare har vi visat ”insats krävs” med orange färg. Det har många av er upplevt som mindre lyckat, och i det nya utseendet kommer markeringen att se ut så här:

tittut

Efter detta kommer:

 • förbättrad navigation och interaktion för bedömningar under Kunskaper
 • möjlighet att kunna uppdatera för en-elev-i-alla-ämnen
Vad behöver du göra nu?

Du som är Lärare: Ingenting. De bedömningar och kommentarer du gjort kommer enbart att visas på ett annat sätt.
Du som är Mentor: Ge uppdaterad information om det nya utseendet till elever och föräldrar – inför t.ex. utvecklingssamtalen.
Du som är Unikum-administratör:  Försäkra dig om att alla lärare har fått informationen om detta (t.ex. genom att länka till den här sidan).

Tyck gärna till om det nya utseendet här>>

Förbättringar, förbättringar

Så här i vårtid när blåsipporna och tussilagon väcker liv i våra slumrande sinnen kommer även Unikum med vårkänslor. Massor av små förbättringar är på G och under maj kommer dessa som knoppar att veckla ut sig i ett somrigt, soligt Unikumverktyg nära dig. Be aware!

Kunskaper

För er som väntat och längtat kommer det nu äntligen några små förbättringar som underlättar ert arbete med omdömen och kunskapstabellerna. Dessa förbättringar ger möjlighet att:

 • markera att en elev inte nått lägsta kunskapsnivå per aspekt i Kunskapskravstabellen
 • skriva kommentarer till kunskapskravstabellen

kommentera och markera insats

 •  samt styra arbetet med  bedömning och få en överblick av kunskapsläget i klassen

infopack

 

Tilldelning från Skolbanken

Tilldela planeringar direkt från Skolbanken

Under mars släppte vi några förbättringar i Skolbanken: snabbare sökning och förenklad navigation. Nu är det snart dags för möjligheten att kunna tilldela planeringar och matriser direkt från Skolbanken.

 

Se historik över kunskapsutveckling i kommun och skola

Screen Shot 2014-05-12 at 13.54.36

En sista nyhet på gång i Unikum är tydliga diagram över historisk kunskapsutveckling i en kommun eller skola. Klicka på stapeln som visar nuläget för att se föregående terminers information. Vi hoppas att detta skall hjälpa skolledare och förvaltning med sitt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

Smidigare samarbete kring dokumentation i gruppen
Nån vecka efter allt det fina ovan kommer också nästa sak: Att pedagoger i en grupp skall kunna samarbeta kring inlägg i blogg och lärlogg. Det behövs t.ex. när man gör pedagogisk dokumentation eller skriver ett veckobrev tillsammans. Den som vill kommer också kunna markera att bara man själv skall kunna redigera ett inlägg.

 

Det var allt för denna gången – häng med när det släpps genom att prenumerera på sidan ”Nytt i Unikum”

/Lotta, Emma och Martin

 

Etiketter! Snart i en lärlogg nära dig.

Här kommer lite förhandsinfo om vad som är på gång i Unikum nu, utöver den förbättrade sökningen i Skolbanken. Vi berättar i Nytt i Unikum när det nya är klart och finns i Unikum.

Etiketter i blogg och lärlogg

Närmast på tur står en efterlängtad funktion: etiketter i blogg och lärlogg. Förskolor och skolor kan bestämma egna etiketter att märka innehåll med. Etiketterna låter er skilja mellan pedagogisk dokumentation och information i bloggen och lärloggen. De gör det också lätt att skilja mellan olika delar av er pedagogiska dokumentation. Många förskolor vill t.ex. skapa etiketter för sin verksamhets fokusområden. I grundskolor tror vi många kommer arbeta med etiketter för Big 5—förmågor.

Etiketter i förkolan

Smidiga externa länkar till schema, närvaro, epost mm

påg-extern-link

Det blir allt vanligare att ni arbetar med en kombination av flera bra webbtjänster – eller appar – i skola och förskola. För att göra det lätta att nå era olika appar från Unikum så kommer ni kunna lägga in fina externa länkar på elevers och personals startsidor. Exempel kan vara länkar till Google Drive eller Novaschem.

Historik för skolinspektionen

påg-statshistorik

Redan nu har ni kanske sett att vi smugit ut terminsvis historik i statistiken för kunskapsutveckling. Vi arbetar nu med fler sätt att göra statistik och historik enkelt tillgängligt för er analys och inför skolinspektion.
Det var allt den här gången, ha det gött i Vintersverige!
//Vi på Unikum

Bättre sökning i Skolbanken

När vi öppnade den externa Skolbanken skolbanken.unikum.net i början av 2013 förbättrade vi sökfunktionen och gjorde det möjligt att lättare vaska fram intressant material där.

SkolbankenNu jobbar vi på att göra samma sak i Skolbanken inne i Unikum. Vi passar också på att förenkla navigationen så att det blir lättare att hitta det man letar efter. De nya sökfunktionerna liknar mer Googles sökningar, tipsar direkt om vad som finns att söka kring och ordnar sökresultaten smartare. Sökningen kommer också att ta hänsyn till många faktorer för att vaska fram bra material.

Målet är att det ska bli mycket enklare att inspireras och hitta det man söker i Skolbanken.

Vi kommer också att jobba på att göra tilldelningen enklare så att man kan även ska kunna tilldela sitt material direkt från Skolbanken. Det kommer senare under våren.

/Vi på Unikum

Snart kommer en ny symbol för överenskommelser

ök2

I början av januari kommer en förändring vad gäller utseendet på Överenskommelser i Unikum. Vi har under året gjort en del förändringar kring överenskommelserna i Unikum så att de är lättare att arbeta med. Nu byter vi från från trappsymbolen till en cirkel eftersom många ogillat symboliken i ”trappan” – särskilt i förskolan. I samband med detta gör vi det också tydligare att vissa överenskommelser är förslag och andra är man överens om.

Inför utvecklingssamtalet kan alla deltagare föreslå överenskommelser och vid själva samtalet kan man komma överens om vilka man vill jobba vidare med och vilka man vill slänga.

Vi har några funderingar fortfarande. Ge gärna din input i vårt forum >>

/Vi på Unikum

Överenskommelser

 

Se underlag under Kunskaper, mm

Nu kommer snart flera viktiga delar under Kunskaper. Vi tror att vi kommer börja släppa delar av detta redan nästa vecka.

Se samlat formativt underlag för bedömning

Vi vill att allt det fina formativa arbetet skall komma till nytta i den summativa bedömningen, så att ni kan få smidigare och proffsigare summativ bedömning. Därför har vi byggt en fin samlad visning av formativt underlag som planeringar, lärloggar och matriser med lärarkommentarer.  Detta är en vidareutveckling av visning av underlag under ”Skriftliga omdömen” och är mer flexibel.

Ni kan se det hela grupperat per typ av underlag, som här:

  underlag-typ

… eller välja att se på det hela kronologiskt, t.ex. när ni vill uppdatera visad kunskap baserat på de senaste arbetena.

underlag krono

Se ändring av kunskapsutveckling de senaste 6 månaderna

Utvecklingen ser man genom tydliga pilar till höger om prognosstaplarna och måluppfyllelse-procenten. Ni ser utvecklingen på alla nivåer: grupp/klass, skola och kommun. Vi har samtidigt trimmat funktionerna så att all statistik nu är ännu, ännu, ännu mer pinfärsk.

stat

Markera ”Visad kunskap” för år 1-3

Förenklade ”tabeller” för de ämnen som har kunskapskrav för år 3 är också på plats, och släpps snart. Kommer funka fint med mobilen, det också.

Kunskaper1-3

Dessa saker tycker vi det skall bli väldigt kul att dela med oss av!