Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Lärområden för förskolan

Många förskolor använder idag olika diagram där de samlar dokumentation kring läroplansmålen för exempelvis matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Nu skapar vi möjligheter för att du ska kunna hantera det digitalt. Du får då bra koll på vilka Lärområden du har dokumenterat, planerat, reflekterat och analyserat.

Bild med lärområdet "Hopp och lek" och de planeringar och lärloggar som hör till området.

Snart kan du jobba med Lärområden i Unikum

Under våren träffade vi pedagoger, rektorer och pedagogiska utvecklare för att se vilka behov som finns för att få ännu bättre koll på sin pedagogiska dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet. Det har resulterat i en ny startsida för pedagoger där det går att se de senaste dokumentationerna, meddelandena och händelserna för gruppen. Pedagoger kan också skapa nya lärloggar och planeringar eller skriva reflektioner och kommentarer direkt från startsidan.

Under samtalen med personal från förskolan såg vi också ett behov av att samla målen i områden för att få en tydlig bild av hur man jobbat. Vi har därför tagit fram skisser och testat dessa ytterligare. Utifrån testerna arbetar vi vidare och under hösten kommer det bli möjligt för pedagoger och rektorer att testa Lärområden och den nya startsidan för gruppen.

Skapa Lärområden

Bild på nio lärområden ch bollar som visar hur de är fyllda med planeringar, lärloggar, reflektioner och analyser.

Till hösten hittar du Lärområden under fliken Läroplan i Unikum, där finns också Levande Läroplan och hela Läroplanen för förskolan. Rektor och administratör kommer att kunna skapa nya Lärområden för sin förskola. På gruppnivå är det enkelt att favoritmarkera de områden som ska vara fokusområden. På så sätt dyker de upp på gruppens startsida.

Det kommer också finnas färdiga områden i Unikum som rektor kan utgå ifrån eller bearbeta utifrån sin förskolas behov.

Ny bättre startsida för gruppen

I och med att du får digitalt stöd för Lärområden förbättrar vi också gruppens startsida. Här får du ännu bättre översikt över barnen i gruppen och vilken personal som är kopplad. Dessutom får du koll på dina fokusområden och de senaste planeringarna.

Precis som nu kan du enkelt skapa Lärloggar, Meddelanden och Händelser från gruppens startsida.

Ännu enklare BankID-inlogg till Familj – som Swish

Vi har samlat in synpunkter från vårdnadshavare, och de har varit tydliga: majoriteten vill ha enkel, smidig och säker inloggning till Familj-appen, direkt med Mobilt BankID. Detta är viktiga synpunkter, eftersom vårdnadshavare som tyckt att det är för krångligt att gå via kommunens inloggningsportal helt enkelt inte loggar in alls. En vanlig synpunkt är att ”det ska vara lika smidigt som med Swish”.

Därför arbetar vi nu för fullt med att att göra inloggningen till Unikum Familj ännu smidigare, med Mobilt BankID som standardmetod. Det kommer även framöver gå att logga in via kommunens inloggningsportal. Det blir viktigt för vårdnadshavare som inte använder vanligt personnummer, och som därför inte kan logga in med Mobilt BankID. Standard-metoden blir dock Mobilt BankID. Vi jobbar med detta nu, och hoppas att denna förbättring nått ut till era användare före skolstart.

Nya startsidor för pedagoger i förskolan

Vi utvecklar ny startsida i Unikum för att göra det enklare att dokumentera, reflektera och kommentera för pedagoger. Flera pedagoger testar redan den nya startsidan för att säkerställa att den utvecklas från förskolans behov.

Målet är att du som pedagog direkt ska kunna se vad som är på gång i de grupper du är kopplad till. Vilket lärande och vilka planeringar som är aktuella just nu. I ett första steg ser du en lärström med kollegornas reflektioner och vårdnadshavares kommentarer och kan svara direkt.

Illustration av nya startsidor i Unikum.

Bättre översikt i lärandet direkt på startsidan för pedagog och grupp

Efter att Unikum fått nytt utseende så vill vi se till att du får ännu större nytta och glädje när du loggar in. För att utveckla utifrån förskolans behov har vi tagit med oss återkoppling och synpunkter från flera olika möten med förskolans personal. Många pedagoger har uttryckt att de vill kunna se vad de jobbar med just nu och få inspiration framåt.

Pedagoger har också uttryckt önskemål att snabbt kunna fånga ögonblicken av utveckling och lärande hos barnen. I ett andra steg arbetar vi därför vidare med idén att du ska kunna dokumentera eller planera direkt från startsidan. Planer finns också att se över gruppens startsidor och där samla inspirerande material från gruppens dokumentationer.

Digitala möjligheter för stödinsatser i förskolan

Unikum tar fram ett nytt digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer deltar i arbetet så det blir väl anpassat efter förskolans förutsättningar och behov. 

Målet är att ta fram ett verktyg som stödjer förskolans rutiner att kartlägga barnens behov av stödinsatser och att hjälpa till med uppföljning och utvärdering av handlingsplan. Vi planerar att lansera modulen Stödinsatser Förskola sommaren 2020.

Bra översikt över processen med särskilt stöd

Vad ingår i Stödinsatser Förskola?

Med stödinsatser för förskolan får du bland annat:

 • En trygg och säker plats för dokumentation
 • Stöd för processerna
 • Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser
 • Bra översikt över gruppen och förskolan
 • Enklare hantering av överlämning från förskola till skola

Trygg och säker plats för anteckningar

I modulen Stödinsatser Förskola ingår också Säker Anteckning. Det är ett praktiskt och tryggt sätt att lagra information. Du behöver logga in en extra gång för att komma åt anteckningarna, till exempel med mobilt BankID. Det gör att endast de med behörighet kan läsa och att det blir tryggt och säkert. Så istället för att ha anteckningar i ett skrivhäfte eller i ett digitalt dokument loggar du in i Unikum och skriver dina anteckningar där.

Lätt att dela och komma åt

Information i Säker Anteckning och Stödinsatser Förskola delas enkelt och smidigt med behöriga personer. På så sätt kan förskolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen och följa upp effekterna.

Efterlängtad tidsfiltrering i Unikums Levande Läroplan

Nu ser vi över hur du som rektor eller pedagog i förskolan ska kunna filtrera på tid i Levande Läroplan.

Du kan exempelvis använda filtreringen när det är dags att göra nulägesanalys och smidigt vill kunna se vilka mål gruppen har arbetat med tidigare. På så sätt blir det enklare att skapa planeringar med nya mål. Tidsfiltreringen kan också göra det lättare att se vilka mål ni har gått kvalitetshjulet runt, från reflektion, analys till planering och genomförande, under en viss tidsperiod.

Översikt över målen med Levande Läroplan. Se vilka mål som är kopplade till Planering, Dokumentation, reflektion och analys

Vi planerar för att filtrering på tid ska vara klart innan terminens slut.

Sök på mål i Levande Läroplan

Du vet väl också att du från Levande Läroplan kan söka på mål och få upp planeringar med dessa mål i Skolbanken. När du söker i Skolbanken visas även de planeringar som är kopplade till Lpfö98 rev16 vars mål stämmer överens med nya målen i Lpfö18.

Planeringar och lärloggar med mål kopplade till Lpfö98 rev16 och som överensstämmer med mål i nya Lpfö18 syns också i Levande Läroplan.

Här ser du hur vi har kopplat ihop målen från Lpfö98 till Lpfö18

Unikum byter utseende – blir ännu lättare och mer tillgängligt!

Nytt utseende i Unikum

Inom kort kommer du kunna prova på Unikums nya utseende som är enklare att använda och ger en bättre överblick.

Med det nya utseendet vill vi modernisera Unikum så det motsvarar dina förväntningar av ett smidigt system och så det passar för alla, oavsett behov.

I Unikums nya anpassade gränssnitt blir det lättare att hitta och att ta sig mellan de olika menyerna. Använder du Unikum Familj kommer du att känna igen utseendet som nu också kommer på webben. 

Till att börja med kan du välja mellan det nya och det gamla utseendet. Tyck gärna till kring din upplevelse av nya Unikum!

Läs om hur Unikum stödjer det pedagogiska arbetet från förskola till vuxenutbildningen

Ny läroplan för förskolan – Lpfö18

Från den 1 juli 2019 får förskolan en ny reviderad läroplan, Lpfö 18. I Unikum får du tillgång till uppdaterade och nya mål och riktlinjer så det blir enkelt för dig att hantera ditt systematiska kvalitetsarbete.

Vi ser till att det blir smidigt för dig att göra nya läroplanskopplingar till nya och gamla planeringar och dokumentationer. Tidigare kopplingar till Läroplan för förskolan, Lpfö 98, rev. 16, kommer att finnas kvar och det kommer vara enkelt att ta bort de kopplingar du önskar.

Förskolechef blir rektor

I och med den nya läroplanen får förskolechef titeln rektor. På Unikums webbsidor och i Academy kommer vi successivt ändra titeln förskolechef till rektor.

Unikum Förskola gör läroplanen till en del av vardagen

Unikum är en app/plattform som används av 1000+ förskolor för dokumentation, dialog och systematiskt kvalitetsarbete. Du får snabb överblick av läroplansmålen och kan med några enkla klick koppla lärloggar och dokumentation till läroplanen. Läs mer om Unikum Förskola och boka en förutsättningslös visning av verktyget >>

Nätt incheckning och inräkning i Unikum

För att det ska vara smidigt för dig att ha trygg koll på barnen tar vi nu fram en enkel och nätt funktion för att checka in och ut barnen. På så sätt får du som pedagog överblick över vilka barn som är på plats, vilka som är på ingång och vilka som är frånvarande.

När ett barn kommer på morgonen kan du snart checka in barnet i Unikum. Du kan fylla i hämtningstid och annan information som kan vara bra att informera dina kollegor om, till exempel att morfar hämtar. Får du information om att barnet inte kommer kan du markera frånvaro så att ni får god överblick över vilka som är på plats och vilka som är hemma eller lediga. Du som pedagog kan enkelt checka ut barnet när hen går hem. På så sätt får du enkelt överblick över vilka barn som är på plats och vilka som är frånvarande.

Koll på alla med inräkning

Vi utvecklar också ett stöd i Unikum för att räkna in barnen när ni är på gården eller på utflykt. Vi hoppas det ska bli ett smidigt hjälpmedel så att du och kollegorna enkelt kan ha koll på barnen och att alla är med.

Enkelt och fint i lärlogg, blogg och veckobrev

Nu blir det enklare att skapa fina inlägg i både lärlogg och blogg. Tack alla ni som kommit med förslag och synpunkter kring detta. Lärlogg och blogg är några av de mest använda funktionerna i Unikum, och därför hoppas vi att ni alla kommer ha nytta av det nya:

 • Snabbt skapa inlägg – börja skriva direkt i textrutan
 • Smidigare med mobil – börja med bara text om du vill, lägg till media därefter
 • Lätt att infoga media: Bild, film, ljud och dokument med tydlig bildtext/förklaring.
 • Tydliga kopplingar – tydlig vy för koppling till planering, läroplan mm
Så här fint ser det ut när man skapar ett nytt blogg eller lärloggsinlägg direkt med mobilen …
… och med din vanliga dator. Snabbt och enkelt!

Provkörs nu – säg till om ni också vill!

Just nu provkörs detta i skolor och kommuner som velat va med – kanske vill ni också prova? När vi fått tummen upp från testpiloterna så gör vi det nya, fina tillgängligt för er alla. Vi hoppas kunna göra detta tillgängligt för alla lagom till lussebullarna.

Fler förenklingar på gång

Det nya smidiga sättet att skapa inlägg är det första steget i ett antal förenklingar som ni som ni användare varit med och format. Snart kommer mer …

 • Färre klick: Skapa lärlogg och blogg direkt på en grupps eller ett barns startsida.
 • Tydligare information: Händelser, meddelanden, kallelser, veckobrev
 • Renodla dokumentation: Lärloggar, så att dokumentation blir mer samlad tydligare.
 • Reflektion på lärlogg/blogg: Det uppskattade reflektionsmöjligheterna under planering kommer nu även hut
 • Enkelt för föräldrar: Unikum Familj samlar och prioriterar informationsflödet fint och tydligt

Vi återkommer med uppdateringar om när nästa steg närmar sig.

Såhär kommer det se ut i Unikum Familj för föräldrar när man skapat händelser

Varma adventshälsningar

//Vi på Unikum

Enklare och finare – med Unikum Familj

Under året har vi snickrat på vårt nya fina Unikum, som gör det enklare och smidigare att jobba för alla. Tack för all input från era användare runt om i landet!  Det nya fina kommer komma steg för steg, så att det blir lätt att ta till sig det nya.

Målet är att göra det …

 • Lättare att komma igång
 • Smidigare att skapa inlägg, uppgifter och planeringar – även på mobil, så klart
 • Tydligare sortering av information – det viktigaste först
 • Supersmidigt att jobba med Unikum tillsammans med andra appar

Först för föräldrar … med Unikum Familj

Föräldrar kommer vara först ut att få del av det nya – i form av föräldra-appen Unikum Familj. Ni som vill kommer kunna se delar av detta på prov under hösten, och bredare införande kommer efter julen. Vi har testat det nya med föräldrar runt om i landet, det är väldigt uppskattat!

Därefter – enklare och smidigare för alla!

Steg för steg kommer vi också att göra det nya och förenklade Unikum tillgängligt för alla andra som använder Unikum – pedagoger, barn, elever och skolledare i förskolor, skolor och gymnasier.

Varma Skolstartshälsningar,
Vi på Unikum