Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funkioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Nu är Observatörsroll på gång

 – för t.ex skolchef, rektor och specialpedagog

Får vi lov att presentera –  Ögonfunktionen! Flera av er har efterfrågat vad som i folkmun fått namnet ”Ögon-funktionen”, dvs en roll för t.ex skolchef, rektor eller specialpedagog som vill kunna se och följa lärandet i skolan, men som inte behöver kunna administrera Unikum. Vi har jobbat med denna roll som en del i paketet kring Stödinsatser, med Extra anpassningar och Åtgärdsprogram, och nu börjar vi närma oss det första lilla steget. Vi har givit rollen namnet Observatör.

Vad är Observatörsrollen?

tecknatöga

Observatörsrollen är till för personer som behöver kunna se och följa skolans processer, och som ibland behöver kunna medverka i några specifika situationer eller ärenden. På en enhet kan det gälla förskolechef/rektor, kurator eller specialpedagog. På kommunen kan det gälla t.ex. skolchef eller utvecklingsledare.

Tidigare har t.ex. specialpedagoger kopplats in som administratörer för att kunna göra det de önskar. I många fall har dock administratörsrättigheterna varit onödiga, eftersom möjligheten att kunna ändra i relationer och inställningar för användare inte har behövts för många av dem. En skillnad mellan Observer och Admin är alltså att Observatör inte kan ändra Inställningar och Relationer för användare.Vid sidan av att se vad som sker i skolan kommer Observatör kunna medverka i arbetet i viss omfattning. Observatör kommer t.ex. kunna kommentera i blogginlägg mm. I Stödinsatser kommer Observatör dock ha samma möjligheter som t.ex Lärare och Mentor.

Hur kan ni använda observatörsrollen?

En administratör kan tilldela användare Observatörsroll genom att gå till Admin-verktyget för sin skola.

Ett exempel på hur Observatörsrollen bör användas är

 • För alla förskolechefer och rektorer – som läggs som observatörer på sina skolor
 • För alla specialpedagoger och kuratorer – som läggs som observatörer på sina skolor
 • För alla skolchefer och utvecklingsledare – som läggs in som observatörer i sin kommun

 

Hur införs observatörsrollen?

Vi inför Observatörsrollens olika delar stegvis.

 1. Det första steget är att lägga in en begränsad Observatörsroll på skolnivå. Denna begränsade roll kan se en del, t.ex. kunskaper och lärloggar, men ännu inte t.ex. samtalet eller stödinsatser. Det ser du nu inom några dar.
 2. Därefter lägger vi in Observatörsroll på kommunnivå
 3. Sedan kommer vi utöka Observatörsrollen på skola och kommun så att Observatör kan se mer, och och göra lite mer.

 

Vad tror ni om detta?
Tyck gärna till om Observatörsrollen här!  >>

Varma hösthälsningar från
Vi på Unikum!

 

 

Skolans insatser – smidiga förberedelser för samtal

Skolans insatser

I stödmaterialet för  ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen” lyfter man fram begreppet ”skolans insatser” där lärarna  beskriver vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kan ha föregåtts av en diskussion i arbetslaget och kan t.ex. handla om förändringar av utformning och genomförande av undervisningen.

Många av er jobbar redan med detta som en del av Överenskommelserna, men behovet finns att kunna samla insatser som man inte kopplar direkt till elevens fokus /överenskommelser just nu. Här kommer skissen på hur vi planerar för Skolans insatser.  

Årskurs 1-5 eller 6-9

För åk 1-5 är skolans insatser en del av den framåtsyftande planeringen och arbetas därmed fram minst en gång per år enligt de allmänna råden, men i realiteten kanske inför varje utvecklingssamtal.

I åk 6-9 finns ju inte kravet på omdöme och framåtsyftande planeringen, men utifrån att man fortfarande har uppdraget att hålla utvecklingssamtal så kan förberedelserna för utvecklingssamtal innehålla både omdömen, förslag på överenskommelser och skolans insatser.

Elevaktivt arbetssätt kring Samtalet

För er som jobbar med att förbereda överenskommelser tillsammans med eleverna inför utvecklingssamtalet brukar ”skolans insatser” ofta vara en av rutorna  i överenskommelsen; ofta formulerat som ”eleven ska”, ”skolan ska” och ”hemmet kan”. De övriga insatser som skolan tänker göra och som inte direkt ryms i överenskommelserna som eleven lyfter fram, kan då kompletteras i  ”Skolans insatser”-rutan.

Vart ska vi

 

Var hittar jag skolans insatser?

En del av skolans insatser kommer ”bo” utmärkt i de överenskommelser som man gör tillsammans med elever och föräldrar. För övriga insatser som skolan ska göra hittar du rutan för ”skolans insatser” i översikten för elevens utvecklingssamtal. Skolans insatser nås dessutom enkelt från elevens Kunskapsvy.  

Skolans insatser

Har pekar jag också ut två andra justeringar vi gör i samband med detta:
1) Vi lägger till rubriken ”Framåtsyftande planering” som är en del av elevens individuella utvecklingsplan och kan bestå av överenskommelserna och/eller ”Skolans insatser”
2) Kunskaper dyker upp ovanför den ”Framåtsyftande planeringen”

Vi tror och hoppas att funktionerna för Skolans insatser kommer att dyka upp inom ett par veckor.
Och tyck gärna till här>>

Gla´ Höst på er alla!

/Lotta, Johan och hela Unikumgänget

 

Förbättringar på Samtalsöversikten

Vi har sett över Samtalsöversikten och gjort några förändringar för att det ska vara lättare att navigera på sidan. Det som kommer att förändras är:

 • De mallstyrda sidorna flyttas ner till en egen rubrik under Agenda.
 • Alla pedagoger kan starta samtalsmallar.

Samtalsöversikt

Vi planerar att släppa det här inom de närmaste veckorna.

/Vi på Unikum

Förbättringar, förbättringar

Så här i vårtid när blåsipporna och tussilagon väcker liv i våra slumrande sinnen kommer även Unikum med vårkänslor. Massor av små förbättringar är på G och under maj kommer dessa som knoppar att veckla ut sig i ett somrigt, soligt Unikumverktyg nära dig. Be aware!

Kunskaper

För er som väntat och längtat kommer det nu äntligen några små förbättringar som underlättar ert arbete med omdömen och kunskapstabellerna. Dessa förbättringar ger möjlighet att:

 • markera att en elev inte nått lägsta kunskapsnivå per aspekt i Kunskapskravstabellen
 • skriva kommentarer till kunskapskravstabellen

kommentera och markera insats

 •  samt styra arbetet med  bedömning och få en överblick av kunskapsläget i klassen

infopack

 

Tilldelning från Skolbanken

Tilldela planeringar direkt från Skolbanken

Under mars släppte vi några förbättringar i Skolbanken: snabbare sökning och förenklad navigation. Nu är det snart dags för möjligheten att kunna tilldela planeringar och matriser direkt från Skolbanken.

 

Se historik över kunskapsutveckling i kommun och skola

Screen Shot 2014-05-12 at 13.54.36

En sista nyhet på gång i Unikum är tydliga diagram över historisk kunskapsutveckling i en kommun eller skola. Klicka på stapeln som visar nuläget för att se föregående terminers information. Vi hoppas att detta skall hjälpa skolledare och förvaltning med sitt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

Smidigare samarbete kring dokumentation i gruppen
Nån vecka efter allt det fina ovan kommer också nästa sak: Att pedagoger i en grupp skall kunna samarbeta kring inlägg i blogg och lärlogg. Det behövs t.ex. när man gör pedagogisk dokumentation eller skriver ett veckobrev tillsammans. Den som vill kommer också kunna markera att bara man själv skall kunna redigera ett inlägg.

 

Det var allt för denna gången – häng med när det släpps genom att prenumerera på sidan ”Nytt i Unikum”

/Lotta, Emma och Martin

 

Etiketter! Snart i en lärlogg nära dig.

Här kommer lite förhandsinfo om vad som är på gång i Unikum nu, utöver den förbättrade sökningen i Skolbanken. Vi berättar i Nytt i Unikum när det nya är klart och finns i Unikum.

Etiketter i blogg och lärlogg

Närmast på tur står en efterlängtad funktion: etiketter i blogg och lärlogg. Förskolor och skolor kan bestämma egna etiketter att märka innehåll med. Etiketterna låter er skilja mellan pedagogisk dokumentation och information i bloggen och lärloggen. De gör det också lätt att skilja mellan olika delar av er pedagogiska dokumentation. Många förskolor vill t.ex. skapa etiketter för sin verksamhets fokusområden. I grundskolor tror vi många kommer arbeta med etiketter för Big 5—förmågor.

Etiketter i förkolan

Smidiga externa länkar till schema, närvaro, epost mm

påg-extern-link

Det blir allt vanligare att ni arbetar med en kombination av flera bra webbtjänster – eller appar – i skola och förskola. För att göra det lätta att nå era olika appar från Unikum så kommer ni kunna lägga in fina externa länkar på elevers och personals startsidor. Exempel kan vara länkar till Google Drive eller Novaschem.

Historik för skolinspektionen

påg-statshistorik

Redan nu har ni kanske sett att vi smugit ut terminsvis historik i statistiken för kunskapsutveckling. Vi arbetar nu med fler sätt att göra statistik och historik enkelt tillgängligt för er analys och inför skolinspektion.
Det var allt den här gången, ha det gött i Vintersverige!
//Vi på Unikum

Bättre sökning i Skolbanken

När vi öppnade den externa Skolbanken skolbanken.unikum.net i början av 2013 förbättrade vi sökfunktionen och gjorde det möjligt att lättare vaska fram intressant material där.

SkolbankenNu jobbar vi på att göra samma sak i Skolbanken inne i Unikum. Vi passar också på att förenkla navigationen så att det blir lättare att hitta det man letar efter. De nya sökfunktionerna liknar mer Googles sökningar, tipsar direkt om vad som finns att söka kring och ordnar sökresultaten smartare. Sökningen kommer också att ta hänsyn till många faktorer för att vaska fram bra material.

Målet är att det ska bli mycket enklare att inspireras och hitta det man söker i Skolbanken.

Vi kommer också att jobba på att göra tilldelningen enklare så att man kan även ska kunna tilldela sitt material direkt från Skolbanken. Det kommer senare under våren.

/Vi på Unikum

Snart kommer en ny symbol för överenskommelser

ök2

I början av januari kommer en förändring vad gäller utseendet på Överenskommelser i Unikum. Vi har under året gjort en del förändringar kring överenskommelserna i Unikum så att de är lättare att arbeta med. Nu byter vi från från trappsymbolen till en cirkel eftersom många ogillat symboliken i ”trappan” – särskilt i förskolan. I samband med detta gör vi det också tydligare att vissa överenskommelser är förslag och andra är man överens om.

Inför utvecklingssamtalet kan alla deltagare föreslå överenskommelser och vid själva samtalet kan man komma överens om vilka man vill jobba vidare med och vilka man vill slänga.

Vi har några funderingar fortfarande. Ge gärna din input i vårt forum >>

/Vi på Unikum

Överenskommelser

 

Nytt under Kunskaper – nu kommer tabellerna …

Nu har Skolverkets nya stödmaterial kring utvecklingsplaner kommit, och vi börjar bli klara med de nya funktionerna för de ”blå tabellerna” med Skolverkets kunskapskrav.  I veckan kommer vi därför börja släppa flera viktiga nyheter under Kunskaper. Vi släpper det hela steg för steg för att ni så tidigt som möjligt skall kunna få del av funktionerna, och för att vi skall kunna få er feedback så snabbt som möjligt. Först ut är:

Kunskapsöversikter á la SkolverketKunskaper-elev-mini

Varje elev har en kunskapsöversikt som är utformad i linje med Skolverkets nya stödmaterial – och utökad med bra saker som en webbtjänst kan göra men som Skolverket inte kan med pappersblanketter. Den första versionen av Kunskapsöversikten kunde ni se redan i somras, men nu är den polerad och förenklad ytterligare. Grundidén är att elever och lärare som vill se de senaste aktuella ämnesvisa bedömningarna helt enkelt går till Kunskaper. I korthet

 • I linje med Skolverkets stödmaterial för ämnesvisa bedömningar.
 • Översiktlig omdöme samt kommentarer och utvecklingsområden.
 • Elever och föräldrar når Kunskapsöversikten direkt från Samtals-vyn inför utvecklingssamtalet.

Smidigare massuppdatering av bedömning

mass

Ämneslärare behöver effektiva funktioner för att uppdatera sina bedömningar för många elever i de klasser de jobbar med.  Vi släppte en första version av stödet för mass-uppdatering av bedömningar i somras, och nu har vi fått in feedback och förslag på hur vi skall kunna förbättra och förenkla detta.

Nytt är bland annat enklare navigation – lärarna gör bedömningar direkt under modulen Kunskaper, och se precis var som är publicerat för elever genom ”Visa elevvy”. Det är också tydligare val och knappar – t.ex. ”Publicera mina utkast” som spar många klick.

Vi har också gjort så att funktionen för massuppdatering till många elever både kan hantera ny kommentar som ersätter befintliga, och att göra kommentar som läggs efter valda elevers befintliga kommentarer. Dessutom kan man göra mass-uppdatering av Visad kunskap i krav-tabellerna för flera elever samtidigt för de som valt att aktivera kravtabellerna för år 4-9 (se nedan).

Smygtitt på ”blåa tabellerna”

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Det som nu kommer är smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga ”blå tabeller” inbyggda i Unikum – för de skolor som aktiverar denna funktion. Vi släpper först en förenklad ”smygtitt” som bara lärare kan se (inte elever och föräldrar), och inom några veckor kan sedan elever och föräldrar se tabellerna för de skolor som aktiverar funktionerna. Målsättningen med de blå kravtabellerna under Kunskapper är

 • Enklare och effektivare för ämneslärare: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Spara tid: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Styrd publicering: Lärarnas bedömningar syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt
 • Både grundskola och grundsär

matris-tabell

OBS – tabellerna måste aktiveras av skoladministratör

 • Valfritt: Skolor kan välja om de vill jobba med de blå kravtabellerna eller ej.
 • Aktivera: En skoladministratör behöver aktivera ”blå tabellerna” för att de skall kunna ses. Det görs genom att gå till fliken Moduler under Admin och välja ””Visa kravtabeller för år 4-9”.
 • Smygtitt nu: Under de första veckorna är det endast lärare som ser de blå tabellerna med kunskapskraven. Därefter kommer de synas även för elever i skolår 4 till 9 och deras föräldrar – men bara för de skolor som aktiverat denna funktion genom att en Skoladministratör kryssat detta på Modul-sidan.
 • År 1-3 kommer: Till en början kan lärare endast se kravtabellerna för elever år 4-9. År 1-3 kommer senare.

Därefter

Under de kommande veckorna kommer vi släppa ytterligare viktiga funktioner under Kunskaper. Exempel på detta är:

 • Tabeller synliga för elever och föräldrar
 • Trimmad utskrift
 • Se samlad vy av underlag från planeringar och lärloggar mm

 

Vi hörs snart igen!
//Vi på Unikum

Tabeller med kunskapskrav, etiketter mm

Vi jobbar nu för fullt med att få klart fler förbättringar och nyheter i Nya Unikum för förskolor och skolor. Under hösten kan du se fram emot dessa efterlängtade delar:

Bedömningsstöd för Skolverkets tabeller

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Nu bygger vi smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga tabeller inbyggda i Unikum. Målsättningen är

 • Effektivare för ämneslärare: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Enklare: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Formativt sitter ihop med summativt: Genom att underlag i planeringar och lärloggar är tillgängligt
 • Mobilt: Skalar om bättre vid liten skärm, och kan användas med mobil.
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt

 

matris-tabell

OBS

 • Vi tror att ni som idag använder gröna matriser för Skolverkets kunskapskrav kommer vilja gå över till de nya blå tabellerna.
 • Skolan behöver inte använda dessa funktioner – de blir synliga för elev och föräldrar bara om de aktiveras av skolans administratör
 • Lärarnas bedömningar i tabellerna syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen

 Fler efterfrågade saker som vi jobbar med …

 • Etiketter och märkning av Blogg och Lärlogg för pedagogisk dokumentation
 • Smidigare överenskommelser vid utvecklingssamtal
 • Enklare navigation till externa verktyg

Senare kommer ytterligare fina saker, som t.ex. nytt stöd för åtgärdsprogram och utredningar.

Lycka till med skolstarten!
Vi på Unikum

Smartare utvecklingssamtal

Nu gör vi om i Unikum för att det ska bli ännu smidigare att göra smarta utvecklingssamtal. För grundskolor handlar det om att återerövra det goda samtalet och för förskolan ska det vara smidigt och lätt med proffsiga utvecklingssamtal. För de skolor som vill fortsätta med IUP-mallar så kommer det också att gå bra. Det blir tydligare och enklare att förbereda samtalen samt underlättar elevledda utvecklingssamtal.

Vy för att lyfta fram elevens arbeten

Vi tar fram en samlingssida för samtalet där barnet/eleven visar sina arbeten, har en agenda för sitt samtal, ser överenskommelser och har allt som behövs för ett givande utvecklingssamtal. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Elevledda utvecklingssamtal

Vi jobbar med att ta fram ett smidigt stöd för elevledda utvecklingssamtal där eleven kan visa sina kunskaper genom de arbeten eleven är mest stolt över. Många skolor jobbar med elevledda utvecklingssamtal och på det här viset kan eleverna ha mer kontroll över sitt samtal och styra vad de vill ta upp. De får också ett bra digitalt stöd för att genomföra sitt samtal. Det blir lätt på så vis lätt för eleven att hålla i sitt samtal. Naturligtvis fungerar det också för de förskolor som jobbar med barnledda samtal.

Tydligare steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i skolan är klara så kommer pedagogerna kunna avisera för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Tydliga steg och elevens utvalda arbeten

Lägga in tider för utvecklingssamtal i Unikum

För att det skall vara smidigt så kommer pedagogerna kunna lägga in samtalstiderna i Unikum så att alla inblandade kan ha koll på när det är dags för samtal.

Avslutad överenskommelse

Vi lägger till att en överenskommelse kan vara avslutad. Idag kan man inte avsluta en överenskommelse som inte är uppnådd. Ibland kan man behöva avsluta en överenskommelse utan att den är genomförd, men man vill ändå visa att den funnits där och då kan man använda “Avslutad”.

Beslut kring Skriftliga omdömen

I höst kommer en fin kunskapsöversikt för föräldrar och elever. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet. Alla skolor behöver fundera över om de ska ha kvar eller ta bort fliken Skriftliga omdömen.

Hur blir det i förskolan?

För förskolans del så blir den största förändringen den samlingssida vi tar fram för samtalet, möjligheten att lägga in samtalstiderna i Unikum samt de tydligare stegen kring vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet. Det är många förskolor som låter barnen välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem. De förskolor som inte jobbar med överenskommelser kommer inte heller i framtiden att få upp den rubriken på samlingssidan.

När sker de nya förändringarna i Unikum?

Till terminsstarten hösten 2013 hoppas vi att vi kommer att ha stödet för utvecklingssamtal klart. Några saker kommer vi dock att fortsätta att jobba med under hösten.

Vi har tidigare skrivit Nya Unikum, som omfattar en rad förbättringar för att ni ska uppleva ett smartare, smidigare och enklare Unikum. Läs mer om det här >>

Hälsningar
Vi på Unikum