Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Snart kommer en ny symbol för överenskommelser

ök2

I början av januari kommer en förändring vad gäller utseendet på Överenskommelser i Unikum. Vi har under året gjort en del förändringar kring överenskommelserna i Unikum så att de är lättare att arbeta med. Nu byter vi från från trappsymbolen till en cirkel eftersom många ogillat symboliken i ”trappan” – särskilt i förskolan. I samband med detta gör vi det också tydligare att vissa överenskommelser är förslag och andra är man överens om.

Inför utvecklingssamtalet kan alla deltagare föreslå överenskommelser och vid själva samtalet kan man komma överens om vilka man vill jobba vidare med och vilka man vill slänga.

Vi har några funderingar fortfarande. Ge gärna din input i vårt forum >>

/Vi på Unikum

Överenskommelser

 

Nytt under Kunskaper – nu kommer tabellerna …

Nu har Skolverkets nya stödmaterial kring utvecklingsplaner kommit, och vi börjar bli klara med de nya funktionerna för de ”blå tabellerna” med Skolverkets kunskapskrav.  I veckan kommer vi därför börja släppa flera viktiga nyheter under Kunskaper. Vi släpper det hela steg för steg för att ni så tidigt som möjligt skall kunna få del av funktionerna, och för att vi skall kunna få er feedback så snabbt som möjligt. Först ut är:

Kunskapsöversikter á la SkolverketKunskaper-elev-mini

Varje elev har en kunskapsöversikt som är utformad i linje med Skolverkets nya stödmaterial – och utökad med bra saker som en webbtjänst kan göra men som Skolverket inte kan med pappersblanketter. Den första versionen av Kunskapsöversikten kunde ni se redan i somras, men nu är den polerad och förenklad ytterligare. Grundidén är att elever och lärare som vill se de senaste aktuella ämnesvisa bedömningarna helt enkelt går till Kunskaper. I korthet

 • I linje med Skolverkets stödmaterial för ämnesvisa bedömningar.
 • Översiktlig omdöme samt kommentarer och utvecklingsområden.
 • Elever och föräldrar når Kunskapsöversikten direkt från Samtals-vyn inför utvecklingssamtalet.

Smidigare massuppdatering av bedömning

mass

Ämneslärare behöver effektiva funktioner för att uppdatera sina bedömningar för många elever i de klasser de jobbar med.  Vi släppte en första version av stödet för mass-uppdatering av bedömningar i somras, och nu har vi fått in feedback och förslag på hur vi skall kunna förbättra och förenkla detta.

Nytt är bland annat enklare navigation – lärarna gör bedömningar direkt under modulen Kunskaper, och se precis var som är publicerat för elever genom ”Visa elevvy”. Det är också tydligare val och knappar – t.ex. ”Publicera mina utkast” som spar många klick.

Vi har också gjort så att funktionen för massuppdatering till många elever både kan hantera ny kommentar som ersätter befintliga, och att göra kommentar som läggs efter valda elevers befintliga kommentarer. Dessutom kan man göra mass-uppdatering av Visad kunskap i krav-tabellerna för flera elever samtidigt för de som valt att aktivera kravtabellerna för år 4-9 (se nedan).

Smygtitt på ”blåa tabellerna”

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Det som nu kommer är smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga ”blå tabeller” inbyggda i Unikum – för de skolor som aktiverar denna funktion. Vi släpper först en förenklad ”smygtitt” som bara lärare kan se (inte elever och föräldrar), och inom några veckor kan sedan elever och föräldrar se tabellerna för de skolor som aktiverar funktionerna. Målsättningen med de blå kravtabellerna under Kunskapper är

 • Enklare och effektivare för ämneslärare: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Spara tid: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Styrd publicering: Lärarnas bedömningar syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt
 • Både grundskola och grundsär

matris-tabell

OBS – tabellerna måste aktiveras av skoladministratör

 • Valfritt: Skolor kan välja om de vill jobba med de blå kravtabellerna eller ej.
 • Aktivera: En skoladministratör behöver aktivera ”blå tabellerna” för att de skall kunna ses. Det görs genom att gå till fliken Moduler under Admin och välja ””Visa kravtabeller för år 4-9”.
 • Smygtitt nu: Under de första veckorna är det endast lärare som ser de blå tabellerna med kunskapskraven. Därefter kommer de synas även för elever i skolår 4 till 9 och deras föräldrar – men bara för de skolor som aktiverat denna funktion genom att en Skoladministratör kryssat detta på Modul-sidan.
 • År 1-3 kommer: Till en början kan lärare endast se kravtabellerna för elever år 4-9. År 1-3 kommer senare.

Därefter

Under de kommande veckorna kommer vi släppa ytterligare viktiga funktioner under Kunskaper. Exempel på detta är:

 • Tabeller synliga för elever och föräldrar
 • Trimmad utskrift
 • Se samlad vy av underlag från planeringar och lärloggar mm

 

Vi hörs snart igen!
//Vi på Unikum

Tabeller med kunskapskrav, etiketter mm

Vi jobbar nu för fullt med att få klart fler förbättringar och nyheter i Nya Unikum för förskolor och skolor. Under hösten kan du se fram emot dessa efterlängtade delar:

Bedömningsstöd för Skolverkets tabeller

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Nu bygger vi smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga tabeller inbyggda i Unikum. Målsättningen är

 • Effektivare för ämneslärare: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Enklare: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Formativt sitter ihop med summativt: Genom att underlag i planeringar och lärloggar är tillgängligt
 • Mobilt: Skalar om bättre vid liten skärm, och kan användas med mobil.
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt

 

matris-tabell

OBS

 • Vi tror att ni som idag använder gröna matriser för Skolverkets kunskapskrav kommer vilja gå över till de nya blå tabellerna.
 • Skolan behöver inte använda dessa funktioner – de blir synliga för elev och föräldrar bara om de aktiveras av skolans administratör
 • Lärarnas bedömningar i tabellerna syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen

 Fler efterfrågade saker som vi jobbar med …

 • Etiketter och märkning av Blogg och Lärlogg för pedagogisk dokumentation
 • Smidigare överenskommelser vid utvecklingssamtal
 • Enklare navigation till externa verktyg

Senare kommer ytterligare fina saker, som t.ex. nytt stöd för åtgärdsprogram och utredningar.

Lycka till med skolstarten!
Vi på Unikum

Smartare utvecklingssamtal

Nu gör vi om i Unikum för att det ska bli ännu smidigare att göra smarta utvecklingssamtal. För grundskolor handlar det om att återerövra det goda samtalet och för förskolan ska det vara smidigt och lätt med proffsiga utvecklingssamtal. För de skolor som vill fortsätta med IUP-mallar så kommer det också att gå bra. Det blir tydligare och enklare att förbereda samtalen samt underlättar elevledda utvecklingssamtal.

Vy för att lyfta fram elevens arbeten

Vi tar fram en samlingssida för samtalet där barnet/eleven visar sina arbeten, har en agenda för sitt samtal, ser överenskommelser och har allt som behövs för ett givande utvecklingssamtal. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Elevledda utvecklingssamtal

Vi jobbar med att ta fram ett smidigt stöd för elevledda utvecklingssamtal där eleven kan visa sina kunskaper genom de arbeten eleven är mest stolt över. Många skolor jobbar med elevledda utvecklingssamtal och på det här viset kan eleverna ha mer kontroll över sitt samtal och styra vad de vill ta upp. De får också ett bra digitalt stöd för att genomföra sitt samtal. Det blir lätt på så vis lätt för eleven att hålla i sitt samtal. Naturligtvis fungerar det också för de förskolor som jobbar med barnledda samtal.

Tydligare steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i skolan är klara så kommer pedagogerna kunna avisera för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Tydliga steg och elevens utvalda arbeten

Lägga in tider för utvecklingssamtal i Unikum

För att det skall vara smidigt så kommer pedagogerna kunna lägga in samtalstiderna i Unikum så att alla inblandade kan ha koll på när det är dags för samtal.

Avslutad överenskommelse

Vi lägger till att en överenskommelse kan vara avslutad. Idag kan man inte avsluta en överenskommelse som inte är uppnådd. Ibland kan man behöva avsluta en överenskommelse utan att den är genomförd, men man vill ändå visa att den funnits där och då kan man använda “Avslutad”.

Beslut kring Skriftliga omdömen

I höst kommer en fin kunskapsöversikt för föräldrar och elever. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet. Alla skolor behöver fundera över om de ska ha kvar eller ta bort fliken Skriftliga omdömen.

Hur blir det i förskolan?

För förskolans del så blir den största förändringen den samlingssida vi tar fram för samtalet, möjligheten att lägga in samtalstiderna i Unikum samt de tydligare stegen kring vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet. Det är många förskolor som låter barnen välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem. De förskolor som inte jobbar med överenskommelser kommer inte heller i framtiden att få upp den rubriken på samlingssidan.

När sker de nya förändringarna i Unikum?

Till terminsstarten hösten 2013 hoppas vi att vi kommer att ha stödet för utvecklingssamtal klart. Några saker kommer vi dock att fortsätta att jobba med under hösten.

Vi har tidigare skrivit Nya Unikum, som omfattar en rad förbättringar för att ni ska uppleva ett smartare, smidigare och enklare Unikum. Läs mer om det här >>

Hälsningar
Vi på Unikum

Nya Unikum – enklare, smartare, smidigare

Under vintern och våren har en rad stora och viktiga saker fallit på plats inom IT och skola – som gör en stor skillnad för alla oss som använder webbverktyg i lärandet. I samband med Skolstart och vidare under höstterminen så kommer därför en rad viktiga förenklingar och nyheter i Unikum.

OBS: Alla skolor bör fundera på hur de vill förenkla  – se längst ned i denna artikel på exempel.
Förskolor kommer kunna dra nytta av nyheterna, men påverkas ju inte på samma sätt av Björklunds förenklingar.

Nedan beskriver vi bakgrunden, nyheter som kommer, och hur det påverkar er användare och era skolor. Vi kommer komma med mer specifik information om de enskilda nyheterna här under ”På gång” efter hand.

Viktiga händelser ger spännande nytt läge

I februari kom Björklunds förslag om minskat arbete kring skriftliga 

NyaU-lägeomdömen och IUP, som i praktiken väntas gälla redan från hösten. Under våren kom Skolverket med rapporter som visade att antalet lärplattor och En-till-en-datorer nu börjar nå kritisk massa i många förskolor och skolor. Till sist har smidigare inloggning med hjälp av Skolfederation fått ett brett genomslag över hela landet, och statens upphandlingssamordning via Kammarkollegiet tecknat ramavtal som innebär att molntjänster som t.ex. Google Apps och Google Drive kan användas för fullt i skolor över hela landet.

Nya Unikum – enklare, smartare och smidigare

Totalt sett är vi nu i ett nytt spännande läge i Skolsverige, med nya möjligheter att på allvar dra nytta av samarbetsverktyg på webben i lärandet. För oss på Unikum är det goda nyheter, eftersom det innebär möjligheter att förenkla och göra smartare funktioner för alla er som använder Unikum. Från Skolstart och vidare under hösten kommer därför flera viktiga förändringar som kommer alla användare till godo. Totalt sett blir det ett nytt och kul läge – och därför tänker vi på det nya som Nya Unikum.

NyaU-delar

Bland de viktiga nyheterna som kommer från Skolstart och framåt under hösten finns:

Enklare att använda

 • Tydligare navigation
 • Färre under-flikar
 • Finare och tydligare visning av planeringar, lärloggar mm

 Smartare stöd

 • Smartare utvecklingssamtal – tydligare och enklare att förbereda, och som underlättar elevledda utvecklingssamtal
 • Bedömningsstöd för kunskapskravens tabeller – som drar nytta av det formativa underlaget i lärloggar och planeringar
 • Tydliga kunskapsöversikter för elev och föräldrar
 • Stöd för utredningar och åtgärdsprogram

 Smidigare systempussel

 • Stöd för smidigare inloggning med Skolfederation
 • Smidig och fin länkning till elevarbeten i Google Apps, på YouTube, i Dropbox mm
 • Enklare navigation till externa verktyg

Steg för steg så kommer mer info här under ”På gång”.

Nu då – vad behöver ni tänka på nu i er skola?

Nyheterna innebär en rad möjligheter att spara tid och utveckla metoder. Varje skola och kommun bör fundera på hur ni vill göra.

Förenkla kring utvecklingssamtal och IUP?

Skall vi ta bort fliken Skriftliga omdömen i vår mall för Utvecklingsplanen? I Unikum kommer en ny fin kunskapsöversikt för föräldrar och elever, som drar nytta av de bedömningar ni ändå gjort. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet.

Smidigare summativ bedömning – med bedömningsstöd?

Skall vi dra nytta av det nya Bedömningsstödet – och hoppa över att göra egna ämnesmatriser? Det nya bedömningsstödet innehåller tabellerna med kunskapskraven, och ger er tillgång till underlaget och redan gjord formativ bedömning i form av de planeringar och lärloggar som eleverna jobbat med.

Bättre utvecklingssamtal?

I Unikum kommer det finnas en fin vy som samlar det som behövs för Utvecklingssamtalet – inklusive de elevarbeten som ni vill lyfta fram. Eftersom ni inte kommer behöva göra en massa skriftliga omdömen inför samtalen så finns goda möjligheter till elevledda utvecklingssamtal.

Flera av er har också börjat lägga utvecklingssamtalen till början av terminen, och drar på så vis nytta av bedömningsarbete som gjorts i slutet av föregående termin.

Vi ses!
Vi på Unikum

Nu blir det lättare att få inspiration i Skolbanken

Skolbanken fortsätter att växa så det knakar. Ni och era kollegor runt om i landet delar nu inspiration och skolutveckling i form av över 100 000 olika planeringar, matriser och utvecklingsplaner i Skolbanken. Många saker är fantastiska med banken, men ni har också pekat på att vi behöver göra den mer tillgänglig, inte kräva inlogg för att se, göra det lättare att söka och skilja ut det göttaste materialet samt att göra det smidigare att dela med sig av idéer och förslag kring materialet.

skol

De viktigaste punkter ni bett oss lösa i och med den nya Skolbanken är följande:

 • Bättre sökfunktioner
  De nya sökfunktionerna liknar mer Googles sökr, tipsar om vad som finns att söka kring och ordnar sökresultaten smartare. Dessutom kan man använda Google direkt för att söka genom att skriva ”Skolbanken” och sina sökord i Google-rutan.
 • Lättare att vaska fram bra material
  Det är viktigt att man kan hitta bra material och minska risken att man behöver leta igenom sådant som t.ex. är halvfärdigt.  Sökningen tar nu hänsyn till många fler faktorer, bland annat vad skolor och kommuner valt som ”favoriter” och vad användare gillar på Facebook eller Twittrat om.
 • Innehåll tillgängligt utan inlogg
  Skolor vill kunna länka till planeringar och matriser från hemsidor och lärplattformar utan att man skall behöva logga in för att se materialet. Det kan de nu, länken till material i Skolbanken är “permanent” och kan klistras in på en webbsida.
 • Lättare att diskutera och tipsa varann via Facebook, Twitter eller Google+
  Man kan tipsa varann om bra material genom att Gilla, Dela, Twittra eller G+:a det. På så vis blir det lättare att sprida inspiration och nytta av det arbete som gjorts. Dessutom leder det till bättre rankning vid sök.

Vi räknar med att den uppdaterade Skolbanken ska bli tillgänglig utan inloggning inom den närmsta veckan. Snart kommer också de nya smarta sökfunktionerna i nya Skolbanken att bli tillgängliga i Skolbanken även inifrån Unikum.

Vi på Unikum

God fortsättning!

God fortsättning på det nya året allihop! I början av januari släppte vi den stora ”poleringen” av alla sidor i hela Unikum. Efter det har vi kunnat ta itu med flera andra punkter för förskola, särskola och grundskola som ni har bett oss prioritera. Många av dessa börjar nu närma sig släpp, och här kommer en kort summering av vad som är på väg snart.

spock-ipad

Förskolan

Vi har högtryck kring förskole-trimm baserat på input från alla er runt om i kommuner som är med oss i Unik Förskola-projektet. Bland de viktiga nya funktioner som kommer släppas i närtid finns:

 • Ladda upp och visa filmer från iPad på ett smidigt sätt. HURRA!
  Vi ska ju inte visa barn-bilder, så Spock har ställt upp som stand in ovan 🙂
 • Bättre möjligheter till visning av film utan att behöva ladda ned filmen först (så kallad streaming) i fler filmformat.
 • Koppla till läroplanen från pedagogisk dokumentation, bilder och filmer i gruppens blogg.
 • Tilldela pedagogisk planering till grupp – och koppla planering till gruppens pedagogiska dokumentation.

Särskolan

Vi storstädar nu också för särskolan, där flera av er pekat på skarpa hörn för användarna. Vi kommer släppa förbättringarna för  särskolan i flera steg.

 • Sammanslagning av skolformsvalen för Grundsärskola och Träningsskola till Särskola. Båda inriktningarnas kursplaner nås då med ett och samma skolformsval. (På tur nu.)
 • Tydligare vilka ämnen som hör till vilka skolformer i bedömning och IUP – när man parallellt arbetar med flera skolformer för en elev, t.ex. såväl Grundskola som Grundsär och Träningsskola för ett och samma barn.
 • Se till att bedömningar gjorda för Träningsskolans ämnesområden syns hela vägen från år 1 till 9.
 • Uppdatera terminologi vid bedömning mot Träningsskolans kunskapskrav – som förtydligar att utgångspunkten är varje barns individuella förutsättningar.
 • Grupper har ny  inställning ”Grupp med dolda medlemmar” – för de fall man inte vill att elever och föräldrar skall se vilka andra   elever och föräldrar som är i gruppen. (redan släppt)

sär

Grundskolan

Viktiga saker på gång nu för grundskolan är bland annat:

 • Smidigare uppdatering av bedömning mot kunskapskraven för många elever samtidigt.
 • Tydligare visning av alla relevanta ämnen vid Bedömning under flikarna för  Kunskapskrav år 1-3, 4-6 och 7-9
 • Grupper har ny  inställning ”Grupp med dolda medlemmar” – för de fall man t.ex. i Modersmålsgrupper inte vill att elever och föräldrar skall se vilka andra   elever och föräldrar som är i gruppen. (Samma funktion som för särskolan, redan släppt.)

kkreal

För oss känns detta som en riktigt god fortsättning på året. Jag hoppas ni kommer hålla med när funktionerna släpps de närmsta veckorna!

Vi på Unikum

Nytt år – nya webbplatser den 4:e januari …

Vi börjar året med att hälsa dig välkommen till uppdateringar av vår hemsida och vårt forum. Vi planerar att vara klara med uppdateringen den 4 januari, ta i trä …

Ny hemsida

Den nya hemsidan skall bland annat göra det lättare att hitta information om rätt skolform för nya besökare. För de Unikum-användare som använder www.unikum.net för att logga in så kommer inloggningsknappen att ligga på precis samma ställe som tidigare, uppe till vänster. (Oftast är det smartare att logga in direkt på start.unikum.net, så kanske dags att ändra länken eller bokmärket för Unikum-inloggningen till http://start.unikum.net redan nu, om du inte gjort det?)

Nytt forum

En viktig nyhet i det nya forumet är att vi samlar era ”Reseberättelser” här. Det gäller alltså berättelser som ni delat med er av kring hur ni arbetar med webbstöd kring pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal, formativ bedömning med mera. Under hösten har dessa Berättelser haft ett tillfälligt hem i ”På gång” under Nyheter, men kommer att flyttas till sin egen hedersplats i forumet.  Ni kommer nu kunna skicka in egna berättelser här också. Annat värt att notera i forumet:

 • Delarna ”Tyck till” och ”Hur gör man” hittar du nu direkt som flikar i forumet.
 • Inloggning i forumet kommer vara lite uppdaterad – och använda din vanliga Unikum-inloggning på ett nytt sätt.

.

OBS: Inga nya inlägg i forumet under uppgaderingstiden 27 dec – 4 jan

Under tiden 27 december till 4 januari så arbetar vi med att flytta innehållet i det befintliga forumet till det nya. Under denna tid så kommer du inte kunna skriva i forumet, men du kommer kunna läsa befintliga inlägg. Från den 4:e januari så beräknar vi att du kommer kunna göra nya inlägg i det nya forumet.

God jul!
Vi på Unikum

 

Förenkling och mobilanpassning

I somras gjorde vi en stor uppdatering av Unikums utseende och gränssnitt.  Bilder och information blev direkt synliga på ett barns startsida, och appar gjorde det smidigt att använda Unikum med lärplattor som t.ex. iPad och på Android-apparater.  Nu är det snart dags för nästa steg. Denna gång har det handlat om att förenkla utseendet och mobilanpassa. Tack igen till alla er som kommit med feedback och förslag!

Enklare utseende

Målet har varit att förenkla utseendet, och vi har polerat varenda sida i hela Unikum. Vi har försökt låta bli att ändra på själva funktionerna i Unikum. På ytan märks därför inte ändringarna så mycket, som du kan se på de två skärmbilderna nedan, (Före ändring till vänster, efter ändring till höger.) Exempel på saker vi gjort:

 • Färre olika symboler
 • Mer konsekvent utseende när man navigerar runt i Unikum
 • Enklare form, så att innehållet lyfts fram mer

Unikum på mobilen

Nya Unikum blir också ett steg mer mobilanpassat. Tidigare har det funkat bra att använda Unikum på lärplattor, medan mobilen har varit lite pilligare att använda, även om man inte har skogshuggarhänder. Unikum känner nu av om användaren använder en liten skärm, t.ex. på en mobil, och anpassar sig efter detta. Exempel på saker som anpassar sig är om det visas text vid modulikonerna eller ej, och om blogginlägg för en grupp visas till höger på barnets startsida, eller längst ned. Förhoppningsvis känns alla anpassningar så naturliga att man inte tänker så mycket på dem. Bilderna nedan visar hur det nya ser ut på min mobil för några av vyerna:

 • Mina notiser
 • Startsida för en förskolegrupp.
 • Underlag inför Evas utvecklingssamtal i sin förskola.

Mer ..

En stor del av ändringarna vi gjort nu innebär också förändringar ”under ytan”, som gör att vi t.ex. enklare kan stödja olika webbläsare, och att Unikum blir mer formbart för oss internt när vi utvecklar. Under våren kommer vi steg för steg förenkla och trimma specifika funktioner baserat på det nya förenklade gränssnittet.

När?

Vi håller nu som bäst på att testa förbättringarna. Det finns en möjlighet att vi hinner skicka iväg detta paket med jultomten innan jul, annars kommer det strax efter nyår. Ändringarna påverkar utseendet av Unikum, och du som vill göra filmer om Unikum kan därför med fördel vänta tills dessa nyheter är släppta.

Stora kramsnö-hälsningar
Vi på Unikum

Att maximera elevers studieresultat

3 reflektioner från Hattie-konferensen


Professor John Hatties bok Visible learning for Teachers har precis översatts till svenska och titeln lyder “Synligt lärande – så kan lärare maximera elevers studieresultat”. I slutet av november samlades över 600 personer på konferensen ”Visible learning plus” på Münchenbryggeriet i Stockholm för att lyssna till bland annat John Hattie. Hans forskningsöversikt över vad som påverkar elevers studieresultat är världens största.

I sin föreläsning lyfte Hattie fram eleverna och deras roll i undervisningen. Lärarens förhållningssätt till eleverna blir då extra viktigt. Varje elev behöver få utmaningar som passar just dem och få arbeta på ett sätt som gör att de kan se sin egen utveckling. Om en elev inte lyckas är det läraren som måste ändra sin undervisning.

Formativa arbetssätt viktigare än klasstorleken

Hattie berättade att många har dragit felaktiga slutsatser kring effekterna av att minska storleken på klasser. Han framhöll att det hans metastudie visar är att det har effekt att minska klasstorleken, men inte alls så stor effekt som t ex ett formativt arbetssätt har. För att få en stor effekt behöver lärarna ändra sitt arbetssätt när de får färre elever och det har studien visat att de flesta inte gör.

Hattie menar också att som ofta händer när lärare får mindre klasser är att de själva pratar ännu mer än vad de gjorde tidigare och att det får sämre effekter på elevernas resultat.

Eleven i centrum för maximal effekt

När Hattie pratar blir det väldigt tydligt att det är barnets behov som måste stå i centrum för att effekterna på lärandet ska bli så stora som möjligt genom att det är:

 • eleven som ska se sin utveckling
 • elevens perspektiv som är viktigt
 • det bör vara eleven som driver och tar beslut i sin egen process

Lärarna behöver bli bättre på att se saker med barnens ögon och också på att förändra sin undervisning utifrån deras behov. Här pratar Hattie om styrkan i ett formativt arbetssätt. Hur kan vi synliggöra barnens väg framåt?

Lära barn att fira framgång

För att skolan ska kännas relevant och intressant för barnen så måste vi i skolans värld bli bättre på att fira framgång. Hur känns det när man gjort något bra? Hattie berättar en historia om vuxna som klättrar nerför en klippvägg och om känslan när man klarat av det och står längst ner med en härlig känsla i kroppen. Den känslan behöver barn också få känna inne i skolsystemet. Idag blir ofta belöningen när man är klar med något att man får ytterligare saker att göra.

Hattie ger dock ingen lösning på HUR vi ska hjälpa barnen med det, bara ATT vi behöver bli bättre på det. Lite mellan raderna kan man dock förstå att om lärarna blir bättre på att jobba formativt så får varje elev den utmaning de behöver och i det kan man också bygga in att fira segrar.

Summa summarum:

Barn behöver annorlunda – inte mer av samma!

Förändring är något som Hattie tar upp när det gäller olika aspekter av undervisningen. När det gäller klasstorlek så är Hatties råd att lärare måste ändra metoden för att det ska ge effekt, samma sak gäller för IKT. Det räcker inte att ta in datorer och iPads i skolan, lärarnas arbetssätt behöver förändras för att det ska ge någon effekt för elevernas resultat.

Hatties uppmaning till alla lärare:

“Om barnen inte jobbar i skolan så behöver du förändra din undervisning. De behöver inte mer av samma!

 

Vill du veta mer om Visible learning? Gå då till http://visiblelearningplus.com

Fakta om studien:

Studien Visible Learning, som publicerades 2009 av utbildningsforskaren John Hattie vid Auckland University på Nya Zeeland. Den är en metametasyntes baserad på drygt 50 000 studier och över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om påverkan på elevers studieprestationer. Syftet är att få fram en sammanhållen idé om vad som är viktigt för att förklara och påverka elevers studieresultat.

De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

 • Elevernas kännedom om uppsatta mål
 • Resultatåterkoppling till eleven
 • Lärarens pedagogiska förmåga
 • Studiero i klassrummet
 • Stöd och uppmuntran från hemmet
 • Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

Källa: Synligt lärande
Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. (SKL)

Vid pennan:
Emma Rosén på Unikum
emma.rosen@unikum.net