Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Pushnotiser i Unikum Familj lagom till jul

Nu släpper vi snart pushnotiser i appen Unikum Familj. Vi släpper det samtidigt för både iOS och Android, och hoppas få med det i tomtens säck i tid innan julafton.

Man kan ställa in om man vill ha alla notiser – eller välja separat mellan Meddelanden och Lärloggar. Pushnotiserna kompletterar de notiser som man kan få via mail.

God jul,
från alla vi i Unikums tomteverkstad 🙂

Pushnotis Unikum Familj

Nya kursplaner 1 juli 2021

Den 1 juli börjar de nya kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan att gälla. För gymnasiet är det en del ändrade ämnesplaner och förändringar i vissa program som gäller. Mer om detta finns att läsa hos Skolverket;  grundskolans beslutade kursplaner, förslag till revidering av grundsärskolans kursplan samt beslutade och kommande ändringar för Gymnasieskolan

Grundskolans kursplaner i Unikum

Under våren kommer vi arbeta med att lägga in de nya kursplanerna. Det är främst centralt innehåll och kunskapskrav i respektive ämne som ändras. De nya kunskapskraven är färre och mindre omfattande och ni kommer att känna igen er utifrån hur vi löser det idag med Blå kunskapskravstabeller. Vi kommer att aktivera dem när de börjar gälla – dvs efter 1 juli. Tills dess finns nuvarande kursplaner.

Gymnasieskolans kursplaner i Unikum

Parallellt med arbetet för grundskolan kommer vi även ändra ämnesplaner och program för gymnasiet. Ändringar i ämnesplanerna som är beslutade ändras först. Sedan fyller vi på med ändringar i program utifrån tillämpningsdatum. Vi inväntar beslut på de förslag som ligger för andra ändringar och tar dem sedan vartefter. Vi kommer att aktivera dem när de börjar gälla, tills dess finns nuvarande ämnesplaner/program.

Grundsärskolans kursplaner i Unikum

Kursplanerna för grundsärskolan är ännu inte beslutade. Vi följer processen och hoppas att de blir beslutade i god tid innan de börjar gälla – 1 juli. Vi lägger in dem så snart vi får tillgång till de beslutade kursplanerna.

Frågor och svar

Vad kommer att hända med kopplingar till nuvarande kursplan i våra planeringar?

När vi lägger in de nya kursplanerna finns kopplingar till de nuvarande. När du sedan kopierar en planering kommer den nya planeringar ha kopplingar till nya kursplanen – helt magiskt!

Vad händer med bedömningar gjorda före 1 juli?

Den senaste bedömningen som är gjord ligger kvar. När du sedan gör en ny bedömning sker det mot de nya kursplanerna. De gamla bedömningarna hamnar som vanligt i elevens arkiv.

Behöver vi göra något med Unikum på vår skola för att få de nya kursplanerna?

Nej, vi lägger in allt så snart vi kan och siktar på att vara klara att publicera den 1 juli 2021. Om du skulle se något som inte stämmer – stavfel eller annat – får du gärna höra av dig till din närmaste Unikumsupport i kommunen/organisationen, eller mejla till support@unikum.net

Full fart framåt!

 

Ännu enklare BankID-inlogg till Familj – som Swish

Vi har samlat in synpunkter från vårdnadshavare, och de har varit tydliga: majoriteten vill ha enkel, smidig och säker inloggning till Familj-appen, direkt med Mobilt BankID. Detta är viktiga synpunkter, eftersom vårdnadshavare som tyckt att det är för krångligt att gå via kommunens inloggningsportal helt enkelt inte loggar in alls. En vanlig synpunkt är att ”det ska vara lika smidigt som med Swish”.

Därför arbetar vi nu för fullt med att att göra inloggningen till Unikum Familj ännu smidigare, med Mobilt BankID som standardmetod. Det kommer även framöver gå att logga in via kommunens inloggningsportal. Det blir viktigt för vårdnadshavare som inte använder vanligt personnummer, och som därför inte kan logga in med Mobilt BankID. Standard-metoden blir dock Mobilt BankID. Vi jobbar med detta nu, och hoppas att denna förbättring nått ut till era användare före skolstart.

Unikum byter utseende – blir ännu lättare och mer tillgängligt!

Inom kort kommer du kunna prova på Unikums nya utseende som är enklare att använda och ger en bättre överblick.

Med det nya utseendet vill vi modernisera Unikum så det motsvarar dina förväntningar av ett smidigt system och så det passar för alla, oavsett behov.

I Unikums nya anpassade gränssnitt blir det lättare att hitta och att ta sig mellan de olika menyerna. Använder du Unikum Familj kommer du att känna igen utseendet som nu också kommer på webben. 

Till att börja med kan du välja mellan det nya och det gamla utseendet. Tyck gärna till kring din upplevelse av nya Unikum!

Läs om hur Unikum stödjer det pedagogiska arbetet från förskola till vuxenutbildningen