Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funktioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Lärområden för förskolan

Många förskolor använder idag olika diagram där de samlar dokumentation kring läroplansmålen för exempelvis matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Nu skapar vi möjligheter för att du ska kunna hantera det digitalt. Du får då bra koll på vilka Lärområden du har dokumenterat, planerat, reflekterat och analyserat.

Lärområdet kommunikation med tillhörande planeringar och lärloggar

Snart kan du jobba med Lärområden i Unikum

Under våren träffade vi pedagoger, rektorer och pedagogiska utvecklare för att se vilka behov som finns för att få ännu bättre koll på sin pedagogiska dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet. Det har resulterat i en ny startsida för pedagoger där det går att se de senaste dokumentationerna, meddelandena och händelserna för gruppen. Pedagoger kan också skapa nya lärloggar och planeringar eller skriva reflektioner och kommentarer direkt från startsidan.

Under samtalen med personal från förskolan såg vi också ett behov av att samla målen i områden för att få en tydlig bild av hur man jobbat. Vi har därför tagit fram skisser och testat dessa ytterligare. Utifrån testerna arbetar vi vidare och under hösten kommer det bli möjligt för pedagoger och rektorer att testa Lärområden och den nya startsidan för gruppen.

Skapa Lärområden

De sex lärområdena Kommunikation, Naturvetenskap och teknik, Matematik, Lek, Skapande samt Hälsa och rörelse visas

Till hösten hittar du Lärområden under fliken Läroplan i Unikum, där finns också Levande Läroplan och hela Läroplanen för förskolan. Rektor och administratör kommer att kunna skapa nya Lärområden för sin förskola. På gruppnivå är det enkelt att favoritmarkera de områden som ska vara fokusområden. På så sätt dyker de upp på gruppens startsida.

Det kommer också finnas färdiga områden i Unikum som rektor kan utgå ifrån eller bearbeta utifrån sin förskolas behov.

Ny bättre startsida för gruppen

I och med att du får digitalt stöd för Lärområden förbättrar vi också gruppens startsida. Här får du ännu bättre översikt över barnen i gruppen och vilken personal som är kopplad. Dessutom får du koll på dina fokusområden och de senaste planeringarna.

Precis som nu kan du enkelt skapa Lärloggar, Meddelanden och Händelser från gruppens startsida.

Unikum byter utseende – blir ännu lättare och mer tillgängligt!

Inom kort kommer du kunna prova på Unikums nya utseende som är enklare att använda och ger en bättre överblick.

Med det nya utseendet vill vi modernisera Unikum så det motsvarar dina förväntningar av ett smidigt system och så det passar för alla, oavsett behov.

I Unikums nya anpassade gränssnitt blir det lättare att hitta och att ta sig mellan de olika menyerna. Använder du Unikum Familj kommer du att känna igen utseendet som nu också kommer på webben. 

Till att börja med kan du välja mellan det nya och det gamla utseendet. Tyck gärna till kring din upplevelse av nya Unikum!

Läs om hur Unikum stödjer det pedagogiska arbetet från förskola till vuxenutbildningen