Reflektera mera – sista delen av förskolans sommarpaket

Koppla bloggar och lärloggar även till planeringar i andra grupper

Många av er har efterfrågat en möjlighet att reflektera kring hela förskolans verksamheten på ett smidigt sätt. Nu har vi förbättrat Unikum så att ni kan koppla till bloggar och lärloggar i andra grupper från en planering tilldelad exempelvis på en pedagoggrupp. Detta underlättar arbetet med pedagogers reflektioner över verksamheten på hela förskolan – en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kopplingen når ni som vanligt från Välj material i en tilldelad planering eller i en blogg/lärloggSkärmavbild 2015-09-22 kl. 11.22.14

Exempel:

Förskolans gemensamma planeringar tilldelas på en pedagoggrupp och här kan alla pedagoger på förskolan reflektera över sin verksamhet utan att föräldrar har tillgång till reflektionerna. Barnen och gruppens utveckling och lärande dokumenteras som vanligt i lärlogg/blogg och märks upp med etiketter. När det är dags för uppföljning och utvärdering kan signifikanta lärloggs- eller blogginlägg från de olika grupperna som exempelvis belyser skillnader och likheter kopplas till planeringen. Kopplingen kan göras både från planeringen och från blogg/lärlogg. Pedagogers reflektioner och sammanfattande analyser kopplas till planeringen via ett blogginlägg.

Vad behöver ni på förskolan göra nu?

Om ni vill kunna använda funktionen att koppla material mellan barngrupp och personalgrupp behöver er administratör skapa en ny grupp med skolformen förskola och placera alla pedagoger där.

Läs mer om hur man skapar en ny grupp här
Läs mer om hur man kopplar pedagoger till en grupp här

Hälsningar från oss på Unikum

Guidad tur: Systematiskt kvalitetsarbete i Unikum