Nå skolans andra webbverktyg direkt från Unikum

För att underlätta för elever, pedagoger och vårdnadshavare att hitta till de dagliga verktygen utanför Unikum finns det nu möjlighet att lägga till länkar på Startsidan. Varje skola kan lägga in sina länkar till skolans verktyg, och det går att skilja mellan elevers verktyg och pedagogers verktyg. Det går alltså att direkt länka till exempelvis Närvaro, Schema, Mail och t.ex Google Drive på elevens sida, medan lärare kan ha Närvaro, Resultatrapportering och sin mail som länk.

Verktyg - elev m. pilar

Dessa länkar gör det lätt att jobba med flera olika verktyg parallellt, vilket är vanligt idag. Kommuner som har modern gemensam inloggning, s.k. ”Single-Sign-On”, kommer ha det extra smidigt.

Ikonerna för skolans verktyg dyker bara upp om skolans Unikum-administratör lagt in dem. Annars syns inga länkar.

Vi arbetar vidare med detta verktyg för att dels kunna välja på Kommunnivå och mycket annat gott!