Smartare och smidigare utvecklingssamtal

Nu har vi gjort om i Unikum för att det ska bli ännu smidigare att göra smarta utvecklingssamtal. För grundskolor handlar det om att återerövra det goda samtalet och för förskolan ska det vara smidigt och lätt med proffsiga utvecklingssamtal.

Vy för att lyfta fram elevens arbetennyaU-samtal

Vi har tagit fram en översiktssida för samtalet där barnet/eleven visar sina arbeten, har en agenda för sitt samtal, ser överenskommelser och har allt som behövs för ett givande utvecklingssamtal. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Tydligare steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i skolan är klara så kommer pedagogerna kunna avisera för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Lägga in tider för utvecklingssamtal i Unikum

För att underlätta arbetet med utvecklingssamtalet ytterligare så har pedagogerna nu möjlighet att lägga in samtalstiderna i Unikum.

Avslutad överenskommelse

Vi har lagt till att en överenskommelse kan vara avslutad. Tidigare har man inte kunnat avsluta en överenskommelse som inte är uppnådd. Ibland kan man behöva avsluta en överenskommelse utan att den är genomförd, men man vill ändå visa att den funnits där och då kan man använda “Avslutad”.

Hur blir det i förskolan?

För förskolans del så blir den största förändringen översiktssidan för samtalet där man kan visa inlägg från barnets lärlogg med bilder och filmer, möjligheten att lägga in samtalstiderna i Unikum samt de tydligare stegen kring vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet. Det är många förskolor som låter barnen välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem.

För grundskolor behövs beslut kring Skriftliga omdömen

I nya Unikum finns en tydlig kunskapsöversikt för föräldrar och elever under ikonen Kunskaper. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet. Alla skolor behöver fundera över om de ska ha kvar eller ta bort fliken Skriftliga omdömen.

Här är en film som visar hur det kan gå till i grundskolan:

Hälsningar
Vi på Unikum