Smidiga bedömningar + blå kravtabeller …

Här kommer flera viktiga nyheter får lärare i både år 1-5 och 6-9. Vi har jobbat massor för att förbereda inför Björklunds förenklingar och Skolverkets nya stödmaterial, så det är kul för oss att visa det nya. Vi tror att detta är viktiga nyheter för skolor som nu kan minska otympliga skriftliga omdömen i iup, och jobba mycket smidigare.

skolv-nyast

 

Extra kul är att kunna ge er en smygtitt på ”de blå tabellerna”, som ni redan nu kan använda i mobilen …
Tack alla för förslag och feedback längs vägen!

Kunskapsöversikter – à la Skolverkets nya riktlinjerKunskaper-elev-mini

Den nya kunskapsöversikten är utformad i linje med Skolverkets nya stödmaterial. Den första versionen av Kunskapsöversikten kunde ni se redan i somras, men nu är den polerad och förenklad ytterligare. Grundidén är att elever och lärare som vill se de senaste aktuella ämnesvisa bedömningarna helt enkelt går till Kunskaper. Lärare behöver inte längre göra ett stort jobb med skriftliga omdömen specifikt inför utvecklingssamtalen. I korthet

 • I linje med Skolverkets stödmaterial för ämnesvisa bedömningar.
 • Översiktlig omdöme samt kommentarer och utvecklingsområden.
 • Elever och föräldrar når Kunskapsöversikten direkt från Samtals-vyn inför utvecklingssamtalet.

Smidigare för ämneslärare – massuppdatering av bedömningmass

Ämneslärare behöver effektiva funktioner för att uppdatera sina bedömningar för många elever i de klasser de jobbar med.  Vi släppte en första version av stödet för mass-uppdatering av bedömningar i somras, och nu har vi fått in feedback och förslag på hur vi skall kunna förbättra och förenkla detta.

Nytt är bland annat enklare navigation – lärarna gör bedömningar direkt under modulen Kunskaper, och se precis var som är publicerat för elever genom ”Visa elevvy”. Det är också tydligare val och knappar – t.ex. ”Publicera mina utkast” som spar många klick.

Vi har också gjort så att funktionen för massuppdatering till många elever både kan hantera ny kommentar som ersätter befintliga, och att göra kommentar som läggs efter valda elevers befintliga kommentarer. Dessutom kan man göra mass-uppdatering av Visad kunskap i krav-tabellerna för flera elever samtidigt för de som valt att aktivera kravtabellerna för år 4-9 (se nedan).

Smygtitt på ”blåa tabellerna” … matris-tabell

Tidigare har ni kunnat använda de gröna matriserna för att lägga in Skolverkets tabeller med kunskapskrav. Det som nu kommer är smidiga funktioner som gör att ni istället kan använda färdiga ”blå tabeller” inbyggda i Unikum – för de skolor som aktiverar denna funktion. Vi släpper först en förenklad ”smygtitt” som bara lärare kan se (inte elever och föräldrar), och inom några veckor kan sedan elever och föräldrar se tabellerna för de skolor som aktiverar funktionerna. Målsättningen med de blå kravtabellerna under Kunskaper är

 • Smidigt: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
 • Med mobilen:  Lärare kan t.ex. uppdatera från mobilen direkt när eleven visar kunskaper t.ex i en presentation eller diskussion.
 • Spara tid: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
 • Styrd publicering: Lärarnas bedömningar syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen
 • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
 • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt
 • Både grundskola och grundsär

 

Vill ni se tabellerna? Prata med er skoladministratör för Unikum

 • Valfritt: Skolor kan välja om de vill jobba med de blå kravtabellerna eller ej.
 • Aktivera: En skoladministratör behöver aktivera ”blå tabellerna” för att de skall kunna ses. Det görs genom att gå till fliken Moduler under Admin och välja ””Visa kravtabeller för år 4-9”.
 • Smygtitt nu: Under de första veckorna är det endast lärare som ser de blå tabellerna med kunskapskraven. Därefter kommer de synas även för elever i skolår 4 till 9 och deras föräldrar – men bara för de skolor som aktiverat denna funktion genom att en Skoladministratör kryssat detta på Modul-sidan.
 • År 1-3 kommer: Till en början kan lärare endast se kravtabellerna för elever år 4-9. År 1-3 kommer senare.

Mer kommer snart …

Under de kommande veckorna kommer vi släppa ytterligare viktiga funktioner under Kunskaper, t.ex:

 • Tabeller synliga för elever och föräldrar
 • Trimmad utskrift
 • Se samlad vy av underlag från planeringar och lärloggar mm

 

Vi hörs snart igen!
//Vi på Unikum