Nya möjligheter i kunskapstabellerna och skolbanken!

Markera insats och kommentera direkt i Kunskapstabellerna
Kunskapskravs-tabellerna är ett väldigt bra och smidigt verktyg för er lärare att kontinuerligt dokumentera elevernas visade kunskap. Utifrån eran feedback tar vi nu små steg för att göra tabellarbetet till en oumbärligt del av lärarnas vardag. Denna gång kommer funktioner för att kunna markera ”insats” direkt i tabellen att dyka upp samt möjligheten att kommentera tabellen.

tabelle3

 

Styr arbetet med hjälp av summeringen
Vi har också gjort några små förbättringar i kunskapsöversikten. Nu är det lätt att styra sitt arbete då vi visar bedömningarnas färskhet dels summerat i en ”färskhetspaj” samt som små ”ploppar vid varje elev, antal elever med insats krävs samt en klassöversikt för kunskapstabellen.

se

Du kan nu snabbt se om du behöver uppdatera bedömningarna, och du kan också enkelt nå ”insatsvyn” för klassen direkt från ämnesvyn för en klass. ”Klasstabellerna” då – vad kan de ge för mervärde för en ämneslärare eller klasslärare. Jo, många av er vill ju se hur eran undervisning har påverkat elevernas kunnande. I tabellen får ni överblick på resultatet av ert jobb. Ni kan alltså använda tabellen formativt t.ex så här: ”vi jobbade med dessa två aspekter förra terminen men jag verkar inte nått fram så vi behöver närma oss detta igen på ett nytt sätt” eller ”efter att vi gjort en stor insats kring förmågan att sammanställa i svenska, där vi undervisat om och tränat på struktur, beskrivningar och ämnesrelaterat språk har alla eleverna nu nått lägst C-nivån”.

Äntligen- tilldelning direkt från Skolbanken!
Vi smyger också med en förbättring från Skolbanken. Ni har berättat för oss att det är alldeles för krångligt att tilldela en skapad Planering eller Matris. Nu är det möjligt att tilldela Planeringar och Matriser direkt från Skolbanken. Naturligtvis går det fortfarande bra att tilldela material från gruppen eller klassen.

Tilldelning

Allt material i Skolbanken är skapat av pedagoger från både förskola och grundskola och det finns massor av inspiration att hitta från hela landet.

Vill du tycka till om dessa nya funktioner eller andra så gör du det här>>