Utökat stöd för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

 – smidig koppling mellan grupplanering och lärloggar

Nu har vi utökat möjligheterna för er att använda Unikum i det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen. En del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp resultat och måluppfyllelse som underlag för vidare analys. Det kan t.ex. handla om att ta reda på hur verksamheten har bidragit till barnens utveckling och lärande samt hur barnen upplever att deras lärande har påverkats. Många av er har efterlyst ett smidigt sätt att göra detta i Unikum.

Genom att koppla utvalda lärloggsinlägg till planeringar får ni ytterligare underlag i ert arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Kopplade inlägg kan belysa hur verksamhetens planerade verksamhet ger avtryck i barnens förändrade kunnande, allt för att ge varje barn maximala förutsättningar för utveckling och lärande.

Den nya funktionen nås från en tilldelad grupplanering:

 

Skärmavbild 2015-03-25 kl. 13.14.54Skärmavbild 2015-03-24 kl. 19.52.18

Skolverkets senaste stödmaterial Kvalitetsarbete i praktiken kan du läsa här

Vi vill gärna veta vad ni tycker om den nya funktionen, tyck gärna till här

/ Vi på Unikum

Guidad tur: Systematiskt kvalitetsarbete i Unikum