Visa de blå kravtabellerna för elever och föräldrar

Nu kan skolan visa de blå tabellerna med kunskapskrav för elever i skolor 4-9 och deras föräldrar. Skolans Unikum-administratör kan aktivera detta på skolans modulinställningar.

Elevvyn leder vidare till de blå kunskapstabellerna

Om det finns markeringar av visad kunskap i kravtabellerna så syns det på Elevvyn genom en blå rektangel i högerkanten. Då kan elev och förälder se kravtabellen under fliken ”Visad kunskap”.

elevtabell2

Skillnad mellan Elevvy och Bedömningsvy

Det finns några viktiga skillnader mellan Elevvyn – som är till för elever och föräldrar, och Bedömningsvyn – som endast ses av personalen. Elevvyn visar bara de bedömningar som senast Publicerats, och som ligger bakom statistiken för skola och kommun. Bedömningsvyn visar det senaste som gjorts, antingen Publicerat eller Utkast. Elevvyn visar endast kravtabellerna under fliken ”Visad kunskap”. Bedömningsvyn som bara personal ser visar ”Ungefär nivå D” ovanför kravtabellerna nedan, så att man snabbt ser om den summativa bedömningen för eleven är konsekvent.

nivå

Skolans Unikum-administratör kan aktivera visning för elever och föräldrar

Skolans Unikum-administratörer kan aktivera visningen av kravtabeller för elever och föräldrar. Det sker under skolans Admin-ikon, på fliken Moduler.

Modulkryss- Visa för elev och vårdnadshavare i år 4-9

Vid årsskiftet så kommer all personal alltid kunna se fliken ”Visad kunskap” för varje elev. Under hösten har skolor kunnat välja om denne flik skall synas för personalen eller ej, genom att kryssa för ”Använd kunskapstabeller år 4-9 för lärare” på modulinställningarna. På så vis har skolor kunnat ”smygstarta” med kravtabellerna. Från årsskiftet aktiverar vi denna inställning för alla skolor, och tar bort själva kryssrutan. (Skolor måste dock även fortsättningsvis ta ställning till om de vill visa kravtabeller för elever år 4-9 och föräldrar. Den kryssrutan kommer finnas kvar.)

Snart kommer mer fint under Kunskaper … se här >>

  underlag-typ      underlag krono   stat